Skip to main content

Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și Fundația Amfiteatru organizează în perioada 21-23 martie a.c. cea de a treia ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate.

Dezbaterile din cadrul Forumului au ca principal obiectiv promovarea potențialului turismului de sănătate din România din perspectiva celor mai noi tendințe și în conformitate cu cerințele actuale ale pieței naționale și europene.

Pe plan internațional turismul de sănătate reprezintă unul din domeniile cu dinamică ridicată, iar studiile de specialitate sunt extrem de optimiste în ceea ce privește viitorul acestui domeniu. Axele principale pe care se bazează turismul de sănătate în România sunt o școală medicală recunoscută la nivel mondial,resursele naturale, precum și investițiile din ce în ce mai importante din domeniul medical.

Prezent la deschiderea oficială a Forumului , Președintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Răzvan Filipescu, a declarat: ”Potențialul uman și natural al României în privința produselor și serviciilor destinate sănătății precum balneologia, geriatria și gerontologia, dar și alte specializări care presupun o pregătire și tehnologie înalte este un fapt recunoscut nu numai în țara noastră. Pornind de la Strategia Naţională de Dezvoltare a Turismului de Sănătate în România avem ca principal obiectiv creșterea atractivității destinațiilor turistice care beneficiază de factori terapeutici naturali.”

Directiva Parlamentului European privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale trans-frontaliere poate constitui o oportunitate pentru țara noastră dar și o posibilă cale de migrare a acestor oportunități naționale către alte zone dacă nu există preocupare pentru calitate și utilizarea superioară prin inovare și retehnologizare a structurilor și instalațiilor existente, marketing adecvat, preocupare pentru dezvoltarea capitalului uman.

”Turismul de sănătate este singura formă de turism care nu este afectată de sezonalitate.La nivelul ANT, preocupările noastre se îndreaptă atât spre promovarea turismului de sănătate prin organizarea de vizite de documentare, participarea la târguri și alte instrumente de marketing, cât și spre inițierea de propuneri legislative în domeniu.Ca autoritate centrală ne implicăm pentru a da credibilitate României ca destinație pentru turismul de sănătate, acest lucru fiind posibil și datorită colaborării cu mediul privat, prin creșterea calității serviciilor oferite turiștilor de pe acest segment”, a mai adăugat Răzvan Filipescu.

La deschiderea Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate au mai participat domnul doctor Vasile Cepoi, Consilier de Stat, Cabinetul Primului Ministru al României, domnul Aurel Borșan, președintele Fundației Amfiteatru, domnul Alexandru Constantin, președintele Asociației Române de Turism Medical, domnul Keith Pollard, redactor șef al International Medical Travel Journal, numeroși invitați din țară și străinătate.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top