Skip to main content

I. Muzeul Marinei Romane 

Str. Traian nr. 53,

Telefon 0241-619035.

Program:

- Muzeul este deschis zilnic in sezon (15 iulie-15 septembrie): 
       10.00-18.00 
      (ultima intrare 17.15).
- Muzeul este deschis de miercuri pana duminica in extrasezon (16 septembrie - 14 iulie): 
     09.00-17.00
     (ultima intrare 16.15). 
Luni si marti - inchis

Ultima intrare ora 17:15

Tarif -10 lei

Elevi/studenti – 5 lei

Veterani si copii sub 6 ani – gratuit

Ghidaj in limba romana – 25 lei

Ghidaj in  limba engleza si franceza – 40 lei

Taxa foto –  25 lei

Taxa filmare – 70 lei.

Muzeul Marinei Române a fost înfiintat prin Hotarârea Consiliului de Ministri din 29 mai 1969 si autentificat ca institutie de interes republican, muzeu de categoria I, unic în tara. A fost deschis oficial la 3 august 1969 la Constanta. Este amplasat în sediul fostei Scoli Navale si prezinta istoria marinei române.

Muzeul Marinei Române este organizat pe criteriu tematico-cronologic si are mai multe sectii prezentate în 30 de sali cu o suprafata de 10 775 m2. Muzeul are un numar total de 37 800 piese, 33 de colectii din care 22 colectii muzeu, 8 fond documentar si 3 diverse.

Cele mai valoroase bunuri culturale sunt incluse in colectiile „Arme de foc”, „Ordine si medalii”, „Plachete si insigne”, „Uniforme si accesorii de uniforme”, „Navomodele”, „Ancore”, Pinacoteca, Fototeca, „Numismatica”, colectii din fondul de carte: „Carte veche”, „Manuscrise si scrisori”, „Manuale, cursuri si instructiuni de marina si „Presa de marina”.

În patrimoniul Muzeului Marinei Române se regaesc si colectii unicat, precum: „Instrumente de navigatie”, „Bunuri arheologice”, „Lentile si machete de faruri”, „Drapele de lupta, pavilioane, marci si flamuri de marina”, „Elice de nave”, „Artilerie si piese de artilerie”, „Arme sub Apa”, „Sigilii”, „Harti nautice si planuri de nave”, „Obiecte de arta”, „Albume de fotografii”, „Grafica si sculptura”, „Nave si fragmente de nave”, „Transmisiuni”, „Motoare navale”, „Brevete, diplome si documente militare”, colectiile Diverse I – Carti de impresii, carti de onoare, cuvântari ale unor personalitati, Diverse II – foi volante, afise, colaje de prea, Diverse III – arhiva personala (memorii, cetificate, bilete, titluri de proprietate, diplome, obiecte personale, poezii, carti s.a.).

Prin Legea nr. 311/2003 a Muzeelor si colectiilor publice, Muzeul Marinei Române a fost reconfirmat ca muzeu de importanta nationala, al doilea din cadrul Ministerului Apararii Nationale si singurul din Dobrogea.

II. Muzeul de Arta

B-dul Tomis nr. 82-84

Telefon 0241-617012

E-mail: muzeuartacta@yahoo.com

Program de vizitare: in sezon:

Miercuri – Duminca, 10:00-18:00

in extrasezon: zilnic, 09:00-17:00;

Luni si Marti inchis.

Tarif intreg- 10 lei

Elevi, studenti – 5 lei

Taxa foto/filmare – 30 Lei

Situat la ţărm de mare, într-unul dintre marile porturi europene, Constanţa, Muzeul de Artă este considerat pe plan naţional un important şi reprezentativ spaţiu de păstrare, valorificare şi cercetare a creaţiei plastice româneşti din perioadele modernă şi contemporană.

Infiinţat în anul 1961 cu un patrimoniu modest, aparţinând vechilor pinacoteci din Constanţa şi Balcic, Muzeul de Artă oferă publicului de pretutindeni peste un secol din evoluţia picturii, sculpturii şi graficii româneşti, încercând în acelaşi timp să arate şi să fixeze prin opere de referinţă, locul şi rolul Dobrogei, al peisajului marin în contextul creaţiei naţionale.

Dintr-un patrimoniu de peste 7800 de lucrări sunt expuse aproximativ 1500, atât la sediul din Constanţa, cât şi în cele două secţii din oraş şi judeţ – Muzeul de Sculptură Ion Jalea, Muzeul de Artă Dinu şi Sevasta Vintilă din comuna Topalu.

Expoziţia permanentă a muzeului constănţean se bazează pe nuclee monografice ale maeştrilor şi sugerează o imagine complexă a creaţiei fiecăruia. Astfel vizitatorul poate admira numeroase lucrări aparţinând lui Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Iosif Iser, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Vasile Popescu, Jean Al.Steriadi, Lucian Grigorescu, Ion Ţuculescu, Alexandru Ciucurencu, Marcel Iancu, M. W. Arnold, Corneliu Michăilescu, Max Hermann Maxy, Margareta Sterian, Micaela Eleutheriade, Magdalena Rădulescu, Lucia Dem. Bălăcescu (pictură), Dimitrie Paciurea, Gheorghe Anghel, Ion Jalea, Corneliu Medrea, Alexandru Călinescu, Oscar Han, Miliţa Petraşcu, Hans Mattis-Teutsch (sculptură) şi mulţi alţii.

În expunerea de bază sunt prezente şi piese de artă decorativă – europeană şi extra-europeană, menite să întregească o atmosfera de contemplare şi elevaţie.

Muzeul de Arta organizează numeroase expoziţii temporare, de artă modernă şi contemporană, din patrimoniul propriu sau din afară, ale unor etape, creaţii, direcţii de evoluţie, personalităţi, tineri creatori pe cale de afirmare, artă românească, europeană şi universală, în organizare proprie sau colaborare cu alte instituţii prestigioase din ţară şi străinătate.

De-alungul deceniilor sale de existenţă, Muzeul de Arta a editat cataloage de expoziţii, studii de artă românească modernă, cercetări de antropologie culturală şi urbană, axate pe problematica specifică spaţiului dobrogean.

III. Muzeul de Arta Populara

B-dul Tomis nr. 32, telefon 0241-616133.

Program vizitare:

în sezon zilnic 09:00-20:00
în afara sezonului 09:00 -17:00
Taxa de intrare: adulţi – 5 lei;

copii, pensionari, pensionari,veterani – 2,5 lei;

Taxă foto – 20 lei

Taxa video – 30 lei

Prin specificul său, oraşul Constanţa, oraş turistic, oferă vizitatorilor români sau străini prin Muzeul de Artă Populară o imagine de ansamblu asupra spiritualităţii poporului român, ca spaţiu de sinteză a creaţiei artistice populare.
Muzeu etnografic de cuprindere naţională, ilustrează prin structurile sale, unitatea culturii populare din Dobrogea cu aceea a celorlalte provincii româneşti, datorită fondului originar comun precum şi permanenţei legăturilor în timp şi spaţiu cu românii din toate zonele etnografice ale ţării.

Colecţiile muzeului s-au constituit prin achiziţii de patrimoniu ce s-au efectuat sistematic conform unui plan bine structurat din punct de vedere documentar, artistic şi zonal şi s-au finalizat prin alcătuirea unui patrimoniu de cuprindere naţională de peste 16.000 de piese.
Expoziţia de bază a muzeului cu caracter permanent este organizată pe genuri ale creaţiei populare (ceramică, lemn, metal, textile, scoarţe, port popular, podoabe, icoane pe lemn şi sticlă etc) şi în cadrul acestora pe zone etnografice, avându-se în vedere mai multe criterii ţinând de latura ştiinţifică a documentării, nivel artistic, unicitate.

La parterul muzeului sunt etalate icoane pe sticlă din cele mai cunoscute ateliere rurale şi urbane ale Transilvaniei (Nicula Gherla, Şcheii Braşovului, Maierii Albei Iulii, Mărginimea Sibiului, Făgăraş) datând din sec. XVIII – XIX. Tematica iconografică cuprinde reprezentări ale ciclurilor – cristologic – Naşterea, Botezul, Plângerea, Învierea, mariologic (Adormirea Maicii Domnului, Încoronarea Fecioarei, Maica Domnului îndurerată) şi sfinţii patronimici. Deasemeni sunt expuse icoane pictate în tempera pe suport de lemn apreciate ca valori patrimoniale excepţionale, altele ca valori deosebite. Ca datare, colecţia de icoane pe lemn se încadrează secolelor XVII, XVIII, XIX iar ca atribuire stilistică se încadrează şcolilor medievale târzii româneşti, ruseşti (în care se înscriu şi cele specifice atelierelor ruso-lipoveneşti) sau greceşti (care au influenţat şi unele ateliere ale românilor balcanici).

IV. Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie

Piata Ovidiu nr.12,

Telefon 0241-618763

Program: in sezon: zilnic, 08:00 – 20:00

in extrasezon: zilnic, 09:00 – 17:00;

Luni si Marti –  inchis

Grup – 11 lei

Elevi – 5 lei.

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa are o istorie de peste o sută de ani, perioadă ce poate fi împărţită în trei mari etape: perioada 1878 – 1957 – cea mai tulbure; apoi, 1957 – 1977 şi, în sfârşit, din 1977 până în prezent. MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE din Constanta este unul dintre cele mai bogate muzee din Romania si a doua institutie de profil, ca marime, dupa Muzeul National de Istorie al Romaniei din Bucuresti.

Istoria zbuciumata a muzeului incepe in anul 1878, cand primul prefect al administratiei romanesti din Dobrogea, Remus Opreanu, propunea Academiei Române ca materialele arheologice adunate la Prefectură, prin grija sa şi strădania inspectorului şcolar Ion Bănescu, să formeze un muzeu.
Timp de aproape un secol, Muzeul de Istorie si Arheologie din Constanta a trecut prin perioade de declin si inflorire, fiind dezorganizat, reorganizat si mutat in diferite edificii din oras.

Pe 22 septembrie 1957 s-a inaugurat, parţial, muzeul în noul său sediu. Muzeul de Arheologie Constanţa exista cu o expoziţie de bază, laborator de restaurare, bibliotecă de specialitate, mobilier modern.

În noua sa existenţă, muzeul s-a dovedit un organism experimentat, caracterizat printr-un înalt profesionalism, intervenind cu specialiştii săi atât la săpături de salvare cât şi la cercetări sistematice pe mari şantiere. Astfel, încet – încet, muzeul a început să se transforme dintr-un simplu depozitar de valori arheologice şi istorice într-un autentic centru de cercetări. Datorită acestora, timp de 20 de ani (1957 – 1977), muzeul constănţean a devenit o instituţie de renume mondial. Dar, prin exponatele sale, muzeul constănţean îşi încheia naraţiunea la începutul evului mediu. Pentru o expunere a istoriei până la zi era necesar un alt spaţiu şi o tematică nouă.

Pe 25 decembrie 1977 s-a inaugurat Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Atributul de naţional acordat unei instituţii provinciale este expresia pe deplin justificată de poziţia ştiinţifică şi de propagandă a instituţiei.

Spaţiul expoziţional ocupă trei niveluri: parter, etajul I şi etajul II. La parter, sunt amenajate două săli de Tezaur; etajul I cuprinde, cronologic, istoria veche şi medievală a Dobrogei; la etajul II continuă istoria modernă şi, de asemenea, sunt amenajate câteva expoziţii tematice.
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie detine un patrimoniu impresionat, format din peste 430.000 de obiecte care dateaza din paleolitic pana in epoca moderna.

La parterul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie se afla doua sali in care sunt expuse monumente arheologice cu valoare deosebita, raritati si piese unicat. Din aceasta sectiune se fac remarcate: Sarpele Glykon, descoperit in 1962,  piesa unica in lume, reprezentand o zeitate din mitologia romana (sec. II d.Hr.), Grupul statuar Fortuna cu Pontos – divinitati protectoare ale portului si cetatii Tomis (sec. II-III d.Hr.), Aedicula cu dubla reprezentare a zeitei Nemesis – una dintre cele mai remarcabile piese ale Muzeului (sec. II d. Hr.), colectii de podoabe din aur, pietre si camee, tezaurul de vase de argint Sucidava-Izvoarele, etc.
In cadrul celorlalte etaje ale muzeului exponatele sunt ordonate cronologic, incepand cu primele dovezi de locuire a Dobrogei si incheindu-se cu epoca moderna.

V. Muzeul de Sculptura Ion Jalea

Str. Arhiepiscopiei nr.26

Telefon: 0241-618602.

Program de vizitare:

Extrasezon: Miercuri – Duminica 09.00 – 17.00.
Sezon: Miercuri – Duminica 10.00 – 18.00.

Luni si Marti – inchis

Muzeul de Sculptura Ion Jalea a fost infiintat in anul 1968 si este gazduit intr-o cladire declarata monument istoric. Edificiul a fost construit in stil neoromanesc intre anii 1919 – 1920, avandu-l ca arhitect pe Victor Stephanescu.

Muzeul detine 108 piese de arta, donate de catre Ion Jalea orasului Constanta.

Ion Jalea a fost unul dintre marii sculptori ai Romaniei, nascut in Dobrogea, membru al Academiei Romane, cu o activitate artistica de peste sapte decenii. In urma Primul Razboi Mondial, Ion Jalea si-a pierdut o mana in lupta, astfel fiind nevoit sa sculpteze toata viata cu o singura mana.

Ion Jalea este autor a numeroase monumente, statui, busturi, reliefuri, compozitii alegorice.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top