Skip to main content

Vizitați Muzeul de Istorie din Turda!

Muzeul de Istorie din Turda a luat fiinţă în 1943, patrimoniul muzeului însumând aproximatix 30.000 de obiecte reprezentative pentru toate perioadele istorice.

Primele exponate datează încă din paleoliticul mijlociu (cranii de urs de peşteră, dinţi de rinocer şi de mamut), continuând cu neoliticul (topoare din piatră şlefuită, războie de ţesut), dar şi cu epoca bronzului care este foarte bine reprezentată prin ustensile casnice, unelte, arme, podoabe.

Colecţia epocii romane este cel mai bine reprezentată prin monumente epigrafice şi sculpturale, precum şi elemente arhitectonice – cum ar fi capiteluri, fusuri de coloană, baze de coloană.

Un obiect de atracţie îl constituie tabloul de mari dimensiuni (3/4m), pictat în anul 1898 de către pictorul maghiar Kōrōssfōy Krisch Aladar, care are în centru figura reformatorului David Francisc. Tabloul reprezintă scena proclamării libertăţii cultelor religioase în Transilvania în cadrul Dietei de la Turda din anul 1568 ţinută în Biserica Romano-Catolică.

Destinată pentru vama sării de la Turda, clădirea a servit şi ca reşedinţă temporară a principilor Transilvaniei în timpul vizitelor în zonă, de unde şi denumirea de Casă Princiară sau Palat Voievodal.

Muzeul de Istorie Turda se află chiar în centrul oraşului Turda, lângă Biserica Reformată din spatele Pieţei Republicii.

 Strada: Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu Nr. 2

Telefon +40.264.311826, Email: info@muzeulturda.ro

Orar: 

Marţi – Duminică 10:00–17:00

Luni închis

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top