Skip to main content

Guvernul României a aprobat în sedinţa de ieri (18.05.2011), la propunerea MDRT, Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

În scopul îmbunătăţirii modalităţii de aplicare a prevederilor hotărârii sus-menţionate, se introduc clarificări ale unor termeni şi disjungerii unor fapte pentru stabilirea competenţei de sancţionare a acestora. De asemenea, prin prevederile avute în vedere la modificare, s-a dorit continuarea eforturilor de eliminare a desfăşurării activităţilor turistice „la negru”, făcându-se precizări explicite asupra unor obligaţii care incumbă operatorilor economici din domeniul turismului.

Prin noile prevederi se clarifică, în principal, aspecte referitoare la corelarea cuantumului amenzilor cu gradul de pericol social al faptei contravenţionale prin introducerea unor noi sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor instituite în sarcina operatorilor economici din turism. De exemplu, desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistică neclasificate va fi sancţionată contravenţional cu amendă între 40.000 lei şi 50.000 lei, iar activitatea în structuri de primire turistică cu certificate de clasificare expirate va fi sancţionată contravenţional cu amendă între 20.000 lei şi 40.000 lei, faţă de amenda cuprinsă între 10.000 lei şi 20.000 lei aplicată până în prezent, pentru ambele situaţii.

Publicat la 19.05.2011, ora 19:00

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top