Skip to main content

Crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism

În data de 30 august 2016 a avut loc la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ședința publică având ca temă dezbaterea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism.
Dezbaterea a fost moderată de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Anca Magdalena Chiser și președintele Autorității Naționale pentru Turism, Anca Pavel-Nedea.
La reuniune au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniu, ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și Autorității Naționale pentru Turism.
În urma consultărilor inițiate în anul 2014 de Autoritatea Națională pentru Turism, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, la sfârșitul anului 2015 s-a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, care a fost supus avizării interministeriale.
Ca urmare a dezbaterii publice din data de 30 august 2016, după analiza soluțiilor legislative propuse, documentul va fi reinclus pe circuitul de avizare interministerială și transmis spre aprobare.
Aprobarea actului normativ va duce la creșterea circulației turistice pe această formă de turism cu implicații în dezvoltarea regiunilor respective, a infrastructurii de profil, (indicatoare, puncte de informare, unități de cazare și alimentație), recunoașterea oficială a celor doua rute europene pentru biciclete incluse pe teritoriul Romaniei, ambele în lungul Dunării, dezvoltarea unor produse turistice în lungul Dunării, în concordanta cu Strategia Dunării, în colaborare cu partenerii din Serbia și Bulgaria.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top