Skip to main content

   In cel mai scurt timp, se va publica in Monitorul Oficial, o Hotarare de Guvern prin, care, se va reglementa, printr-un singur act normativ procedura de clasificare a structurilor de primire turistice, procedura de eliberare a licenţei de turism şi cea de acordare a brevetului de turism. Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului eliberează certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice, respectiv licenţele şi brevetele de turism, pe baza declaraţiei standardizate dată pe proprie răspundere de solicitant însoţită de documentaţia aferentă, prin care se atestă îndeplinirea criteriilor de clasificare/licenţiere/brevetare.


   Prin măsurile adoptate, se scurtează perioada dintre data depunerii declaraţiei standardizate însoţită de documentaţia completă de clasificare sau licenţiere şi data eliberării certificatului de clasificare, respectiv licenţa şi brevetul de turism, la 30 de zile.           


    Verificarea îndeplinirii criteriilor de clasificare sau de licenţiere se realizează ulterior autorizării în cadrul acţiunilor de control desfăşurate de reprezentanţii cu atribuţii specifice din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.


   Acest sistem eficientizează procedura de autorizare în domeniul turismului, responsabilizează operatorul economic sau persoana fizică proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice care, pe proprie răspundere, declară că îndeplineşte criteriile de clasificare/licenţiere la darea în folosinţă a structurii, respectiv la începerea activităţii agenţiei de turism. De asemenea, se elimină termenele până la care erau amânate verificările efectuate la faţa locului, accelerându-se intrarea structurilor de primire turistice şi a agenţiilor de turism în circuitul economic.  


   „Este suficient ca proprietarul structurii turistice să declare pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru clasificarea structurii de primire. Noi îi acordăm în maximum 30 de zile certificatul de clasificare, devenind mult mai rapidă procedura de clasificare. Conformitatea declaraţiei date de proprietar va fi verificată în urma unor controale făcute ulterior, iar nerespectarea condiţiilor se va sancţiona contravenţional”, a declarat ministrul Elena Udrea.
    Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a explicat că în urma acestor modificări legislative structurile turistice vor intra mai repede în circuitul economic, în economia fiscalizată. „Acum se înregistrează întârzieri la clasificare de luni de zile, ceea ce face ca mulţi operatori să profite de situaţie şi să lucreze la negru”, a mai spus ministrul Elena Udrea.


                                                                                                                                                                                                                             09.12.2010
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top