Skip to main content

   Situată în Munţii Rodnei, la 950 m altitudine, cea mai adâncă peşteră a ţării, Izvorul Tăuşoarelor are un potenţial ştiinţific de excepţie, dat de geneza predominant tectonică, prezenţa mirabilitului (minerar foarte rar în peşteri), a anthoditelor (,,flori de gips”) a bilelor de Tăuşoare (sfere de calcar), a oaselor de urs de peşteră şi a unui sistem hidrografic foarte interesant, cu patru cursuri de apă subterană, pe care se află mici cascade. Împreună cu peştera Zalion, aflată în apropiere, peştera Izvorul Tăuşoarelor formează complexul carstic Tăuşoare-Zalion.

Până în anul 2004, peştera Tăuşoare, s-a aflat în administrarea Institutului de Speologie ,,Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, iar din acel an, a trecut în cea a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. In anul 2007, prin ordinul 1964/13.12.2007, se instituie regimul de arie protejată a siturilor de importanţă comunitară, peştera de la Izvorul Tăuşoarelor fiind integrată în Reţeaua Ecologică Europeană Natura Life 2000, primind indicativul ROSC10193 Peştera Tăuşoare.

Conform legii nr. 462 din 18.07.2001, Peştera Tăuşoare, nefiind cuprinsă în perimetrul unui parc naţional sau natural, al unei rezervaţii ale biosferei, poate fi administrată pe bază de convenţie de custodie, încheiată cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului. În luna februarie 2010, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, prin custodele peşterii (preotul năsăudean Crin-Tandafiriu Teodorescu), a semnat la Ministerul Mediului şi pădurilor, o convenţie de custodie pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0193, ceea ce înseamnă că peştera a devenit o arie de interes comunitar, protejată în conformitate cu legislaţia europeană.

   În acest an, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a atras finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 4,2 milioane lei, bani care vor fi folosiţi pentru studii complexe ale ecosistemului peşterii, pentru cartarea suprafeţei acesteia în sistem GIS şi pentru reabilitarea puţinelor dotări care există în interior, respectiv scări pentru accesul speologilor.

   În ceea ce priveşte turiştii dornici de a vizita peştera şi care au înţeles că din banii proveniţi de la UE se vor amenaja trasee turistice în peşteră, custodele acesteia, Crin Teodorescu le transmite că acest lucru nu se va întâmpla, căci în conformitate cu Ordinul nr. 604 din 04.07.2005, Ministerul Mediului a atribuit peşterii de la Izvorul Tăuşoarelor clasa de protecţie A (Poziţia 63/2.206), acest statut implicând, imposibilitatea vreunei amenajări sau modificări de factori naturali, Peştera Tăuşoare putând face „obiectul explorărilor speologice, cercetării ştiinţifice sau turismului ecologic, pe bază de autorizaţii şi în limitele stabilite de regulamentele şi planurile de management”(art. 31-a).

Cristina Rusu

13.10.2011, ora 21:10

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top