Skip to main content
  În serile lungi de peste iarnă, femeile şi tinerele fete se adunau la o casă, pe criterii de vecinătate sau rudenie, în şezătoare, prilej de muncă (tors, cusut, brodat şi alte operaţii necesare pentru obţinerea pânzei, a lânii, pentru articolele de îmbrăcăminte şi alte textile de uz gospodăresc), dar important şi sub aspect al socializării şi ca formă de petrecere a timpului, aici cântându-se cântece, spunându-se ghicitori, aşteptându-se feciorii care veneau în şezători pentru a întâlni tinerele fete. Deşi în prezent numărul articolelor pe care femeile le lucrează cu mâna lor este mult mai mic, practica încă se păstrează, în special în satele mai conservatoare în ce priveşte păstrarea vechilor tradiţii.
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top