Skip to main content
  Bradul considerat model arboricol concentrează mai multe tipuri diferite de activităţi spirituale. Sub acest aspect este văzut în trei ipostaze: arbore al vieţii, arbore ceresc şi arbore cosmic. Astfel, fiecare nivel de ramuri reprezintă o treaptă intermediară între ceruri. Din legende se susţine că cerul a fost conceput a treia zi de la crearea pământului.
   Mitologia arhaică şi cea daco-romană au transmis mitologiei române şi mitul bradului ca fiind un arbore sfânt. Poate că din această cauză momentele esenţiale din viaţa omului şi majoritatea sărbătorilor de peste ani includ prezenţa bradului ca element primordial în jurul căruia se desfăşoară întregul ritual. Este cel mai important şi mai vechi arbore mitic.
   Nelipsit în ritualul sărbătorilor de iarnă, simbol al înălţării spre Cer şi al căderii în Infern.
    În partea de N a ţării, bradul are diferite semnificaţii la sărbătorile de iarnă. În unele localităţi, alaiul căiuţilor începe cu jocul bradului. Conducătorul de joc mascat în căiuţ intră primul în curtea gospodarului, purtând în mâini un brad ornat cu beteală, bomboane, mere, nuci şi aluat de cozonac. De regulă, formele de cozonac au semnificaţii şi reprezentări distincte (diferite forme), făcute de femei anume specializate, cunoscute în tot satul. Cele mai cunoscute forme, în această zonă sunt sfinţişorii care au forma cifrei 8 (în limbajul teologic 8 fiind cifra perfecţiunii) şi forma soarelui. În alte localităţi ale jud. Suceava (Moldoviţa, Straja, Zvoriştea), există obiceiul de jucatul ursului în jurul bradului. Dansatorul mascat în urs este silit să înconjoare bradul în timp ce alaiul care însoţeşte ursul strigă:” Joacă ursu” dracului/ În juru” brăduţului.” În acest caz se foloseşte un brad mai înalt cu ramurile de jos mai scurte pentru ca ursul să poată fi târât în jurul lui. După mai multe rotiri în jurul bradului, ursul se prinde cu disperare de tulpina lui, dansând în genunchi şi strigând:”U, iu, iu, brad rămuros/ M-au dus din pădure-n jos/ Şi-am fost eu blagoslovit/Cu bici de foc împletit”. De altfel, semnificaţia bradului în toate momentele de trecere(cosmică şi individuală) este diferită de la un popor la altul şi de la o zonă la alta, ceea ce face posibilă însăşi prezenţa lui până astăzi în mai toate obiceiurile cunoscute; eternitatea verde a bradului este o taină nedezlegată, mistică, populară, legendară dar şi medicinală, căci prin trunchiul loui circulă seve deosebit de puternice care-i pot fi şi omului de folos. De la Domnul Iisus Hristos încoace, bradul pe lângă partea medicinală şi partea materială îşi are şi o legendă creştinească.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top