Skip to main content

Rezervaţia naturală Tişiţa este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din judeţul Vrancea.

Beneficiind de o poteca turistică amenajată, ce strabate zona cea mai spectaculoasă a rezervaţiei, aici pe sectoarele Tişiţei unite (Tişitei Mari şi Tişiţei Mici), văile sunt o succesiune de canioane săpate în formaţiuni geologice sedimentare, ce alternează cu bazine depresionare („La Pândar” şi „Lunci” ). Ca rezultat al fragmentării reliefului şi schimbărilor de direcţie a Tişiţelor, declivitatea şi expoziţia au devenit foarte vatiate, astfel ca apar brâne şi poliţe situate la diferite înălţimi, pereţi stâncoşi, subplombe, jheaburi, povârnişuri concave, etc. Această varietate a reliefului a fost exploatată de speciile de ungulate, în special capra neagră şi de prădătorii acestora (lup, urs, râs), dar albia Tişiţelor constituie habitat optim şi pentru vidră. În acest ansamblu peisagistic găsesc condiţii optime de viaţă specii ocrotite precum Tisa (Taxus bacata), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), floarea reginei (Lentopodium alpinum). 

Vizitarea acestui obiectiv se poate face doar pe traseul turistic marcat, camparea, utilizarea focului, abaterea de la treseul marcat şi abandonarea deşeurilor este interzisă pe tot cuprisul rezervaţiei. De asemenea este interzis accesul în rezervaţie cu animale de companie, ruperea sau colectarea speciilor de floră şi faună, distrugerea panourilor informative şi a altor amenajări turistice.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top