Skip to main content

Ministerul Turismului a publicat, spre dezbatere, proiectul de lege a turismului. Documentul poate fi accesat la legatura:


http://www.turism.gov.ro/ro/proiecte-de-acte-normative/494/proiectul-de-lege-a-turismului/


Proiectul de lege propune o extindere a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, astfel pe linga cele existente in actuala legislație, urmeaza a fi adaugate casele tradiționale care  urmeaza să obțină un certificat de atestare.


Tot în proiect se propune si o clasificare în randul complexurilor balneare; centrelor SPA; centrelor de conferinta și reuniuni; unităților de agrement etc.


Toți furnizori de formare profesională a persoanelor adulte din domeniul turismului, vor avea obligatia să obțină avizul tehnic din partea Ministerului Turismului.


Facilități propuse pentru stimularea investițiilor în turism


– Scutirea de impozit pe clădiri pe o durată de 10 ani din momentul introducerii  pensiunii turistice din mediul rural sau din statiunile balneare, a pensiunii  agroturistice sau a casei traditionale în circuitul turistic, în conditiile legii, si/sau pe parcursul funnctionării lor în conditiile legii, în cazul în care beneficiarul are până în 45 de ani si are domiciliul stabil în mediul rural;


– Impozitul pe venit, în cazul pensiunilor turistice rurale, a pensiunilor  agroturistice si a caselor traditionale, va avea caracter forfetar si va fi stabilit  după cum urmează:


(a) pentru casele traditionale, pensiunile din mediul rural cu maxim 5 camere si pentru camerele de închiriat în locuin.e de până la 3 camere – 600 lei/an;


(b) pentru pensiunile agroturistice .i pensiunile cu maxim 10 camere – 1200 lei/an;


(c) pentru pensiunile din mediul rural cu maxim 15 camere – 1800 lei /an.


– Incepand cu intrarea în vigoare a legii, cota redusă de TVA de 9% se aplică si  asupra serviciilor de masă prestate de operatorii economici autorizati de către  Ministerul Turismului. Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru  băuturile alcoolice;


– Dacă agentul economic autorizat de către Ministerul Turismului desfăsoară si  alte activităti, cota de 9% se aplică exclusiv asupra activitătilor de turism. Cota  se aplică numai în cazul agentilor economici cu activitate în turism, autorizaţi  de către Ministerul Turismului şi numai pe perioada de valabilitate a  autorizării;


– Operatorii economici autorizati de către Ministerul Turismului, care realizează  investiții în turism sunt scutiti de impozitul pe profit, după punerea în functiune  a investitiei respective, conform următoarei grile:


(a) Pentru valoarea investitiei cuprinsă între 100.000 si  500.000 euro,  perioada de scutire este de 1 an fiscal.


(b) Pentru valoarea investitiei cuprinsă între 500.001 si 2.000.000 euro,  perioada de scutire este de 2 ani fiscali.


(c) Pentru valoarea investitiei cuprinsă între 2.000.001 si 5.000.000 euro,  perioada de scutire este de 3 ani fiscali.


(d) Pentru valoarea investitiei cuprinsă între 5.000.001 si 10.000.000 euro,  perioada de scutire este de 4 ani fiscali .


(e) Pentru o valoare a investitiei de peste 10.000.001 euro, perioada de  scutire este de 5 ani fiscali.


Tipurile de investitii acceptate si perioada de timp luată în considerare pentru  efectuarea investitiilor vor fi stabilite prin normele metodologice.


Se simplifică autorizarea in cazul pensiunilor:


– În cazul constructiilor de noi pensiuni agroturistice sau de pensiuni turistice în  mediul rural sau în statiuni balneare cu o capacitate de până la 8 camere,  singura autorizatie necesară pentru functionare în conditii legale va fi  certificatul de clasificare eliberat de către Ministerul Turismului.


– Pensiunile din mediul rural si agropensiunile vor putea obtine avizul de la  Autoritatea Na.ională Sanitară Veterinară si pentru Siguran.a Alimentelor, în baza respectării unui set minim de reglementări specifice, întocmite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în colaborare cu Ministerul Turismului.


-Pensiunile din mediul rural si pensiunile agroturistice vor putea obtine Avizul  de Prevenire si Stingere a Incendiilor din partea Inspectoratelor pentru Situatii  de Urgen.ă, în baza respectării unui set minim de reglementări specifice, întocmite de către Ministerul Administra.iei si Internelor – prin departamentele  de specialitate – în colaborare cu Ministerul Turismului.


– Pensiunile din mediul rural vor fi clasificate pe margarete, iar casele tradiționale vor fi atestate de Ministerul Turismului printr-un certificat de atestare. Condițiile de clasificare/atestare precum și alte reglementări privind activitatea de turism rural  vor fi precizate si actualizate în actele normative emise de Ministerul Turismului.


Toți cei interesați  pot transmite eventualele propuneri sau sugestii cu privire la proiectul de lege (lege ferenda) pe e-mail, la adresa relatiipublice@turism.gov.ro sau prin posta, pe adresa:


Ministerul Turismului, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Bucuresti.

In ambele cazuri, materialele transmise vor purta mentiunea ”Recomandare privind proiectul de lege a turismului”.

26 noiembrie 2009.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top