Skip to main content

Peisaj stâncos de primăvară – Cheile Turzii din județul Cluj

Cheile Turzii sunt situate în extremitatea estică a Munţilor Apuseni – grupa Munţilor Trascăului – și s-au format in urma erodării calcarelor în perioada jurasică de către râul Hăşdate. Au o lungime de aproximativ 2 km şi o desfăşurare pe verticală de aproape 200 de metri, fiind cheile cu cei mai înalţi pereţi verticali din cadrul Munţilor Apuseni.

Zona prezintă o largă varietate de forme de relief carstic cu grote de eroziune (peste 60) pe marginea pârâului Hăşdate, grohotişuri, colţuri stâncoase, treceri de la poteci line la pereţi abrupţi sau de la stâncă şi grohotiş la vegetaţie abundentă.

Flora regiunii cuprinde peste 1.000 de specii floristice  printre care garofiţa albă, cimbrişorul, laleaua pestriţă, ochiul boului, etc. În ceea ce priveşte fauna sunt prezente specii de lilieci, de peşti (zvârluga, cleanul), de amfibieni şi reptile (buhai de baltă, triton cu creastă, vipera comună) sau de păsări (privighetoarea, ciocănitoarea).

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top