Skip to main content
 
1. Date generale:
 
Localizare parc: Parcul Naţional Munţii Rodnei este situat în nordul Carpaţilor Orientali, suprapunându-se peste cea mai mare parte a ariei Munţilor Rodnei, pe teritoriul judeţelor Bistriţa – Năsăud şi Maramureş. Din punct de vedere geografic se întinde între 47o25’54” şi 47o37’28” latitudine nordică şi 24o31’30” – 25o01’30” longitudine estică.
Suprafaţa parcului este de 46.399 ha, din care fond forestier 27.792,9 ha, păşuni si gol de munte 18.527,6 ha, drumuri forestiere 37,4 ha, lucii de apa 20,5 ha, intravilan 20,6 ha.
 
Structura de proprietate: 6,4% Statul Roman, 93,6% comune proprietare, asociatii composesorale, persoane fizice.
 
Sediul administrativ: localitatea Rodna, jud. Bistriţa Năsăud, Punct de Lucru Borşa, jud. Maramureş.
 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei – R.A.
 
Elemente naturale deosebite: În peisajul morfologic al Munţilor Rodnei se individualizează un peisaj glaciar deosebit. Lacurile glaciare (Iezer, Buhăiescu, Ştiol, Lala etc.) reprezintă adevărate „ochiuri ale muntelui ce privesc spre cer”, atrăgând prin frumuseţea lor.
Flora şi fauna este caracterizată printr-o diversitate specifică ridicată (peste 4000 de specii). Reprezentative pentru acest masiv sunt: Silene nivalis (opaiţul Munţilor Rodnei), Saussurea porcii, Festuca porcii, Leontopodium alpinum (floarea de colţi), Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn), Bubo bubo (buha), Rupicapra rupicapra (capra neagră), Marmota marmota (marmota), Lynx lynx (râsul), Felis sylvestris (pisica sălbatică), Ursus arctos (ursul brun), Canis lupus (lupul), Microtus nivalis, Microtus tatricus, Sicista betulina, Pholidoptera transsylvanica etc.
 
2. Turism:
Acces la parc: linia ferată Salva – Vişeu, situată în vestul masivului, respectiv linia ferată Salva – Rodna, situată în sudul masivului, înlesnesc accesul în Munţii Rodnei din localităţile pe care le străbat: Telciu, Romuli, respectiv Rebrişoara, Sângeorz-Băi, Cormaia, Anieş, Rodna. Căile ferate sunt dublate de drumuri care leagă Transilvania de Maramureş, prin Pasul Şetref, DN 17C, respectiv de Moldova prin Pasul Rotunda, DN 17D. Accesul în masiv dinspre nord se face prin localitatea Borşa, iar din nord-est prin localitatea Cârlibaba, DN 18.
 
Cel mai apropiat aeroport: Cluj – Napoca.
Puncte de acces în parc: Pasul Rotunda, Valea Blaznei, Cobăşel, Valea Vinului, Anieş, Cormaia, Parva, Telciu, Romuli, Dealul Stefanitei, Pasul Şetref, Dealul Moisei, Moisei – Izvorul Dragoş, Borşa – Pietroasa, Borşa – Buza Muntelui, Borşa – Complex, Pasul Prislop, Valea Putredul, Valea Bilei, Valea Lalei.
Acces auto: din drumurile naţionale DN 17D, DN 17C, DN 18, prin punctele de acces.
Atracţii turistice: Vârful Pietrosu Mare, Poiana cu narcise din Muntele Saca, Izbucul Izvorul Albastru al Izei, Vârful Inău, Valea Cormaia, Cascada Cailor, Valea Anieşului, Fantana lui Ratafoi, Tăul Muced, Zăvoaiele Borcutului, Lacurile glaciare Lala, Iezer, Buhăiescu, Ştiol.
 
Centre de vizitare, puncte de informare: Sediul Administraţiei Parcului National Muntii Rodnei – localitatea Rodna, jud. Bistrita Nasaud şi Punctul de Lucru Borşa, oras Borsa, jud. Maramures.
Programe turistice: Se organizeaza excursii călare la Poiana cu narcise din Masivul Saca, drumeţii cu o durată de 1 până la 3 zile pe traseele montane cu ghizi turistici, fotografiere, filmare floră şi faună.
 
Trasee turistice recomandate: Traseul crestei principale a Munţilor Rodnei – bandă roşie, Comuna Şant – Tabăra Valea Blaznei – Vf. Inăuţ – cruce albastră, Rodna – Vf. Beneş – Şaua Curăţel – Şaua cu Lac – Lacul Lala – Valea Lalei – Gura Lalei – punct albastru, Anieş – Valea Anieşului – Şaua Gărgălăului – cruce albastră, Rebrişoara – Valea Rebrei – Tarniţa “La Cruce” – triunghi albastru, Complexul turistic Borşa – Valea Fântânii – Şaua Ştiol – Pasul Prislop – triunghi roşu, Borşa – Pietroasa – Lacul Iezer – Vf.Pietrosu – Tarniţa la Cruce – bandă albastră.
 
Posibilităţi de cazare: cabanele silvice Fântâna, Iezer, Casa Laborator – in zona nordica, Valea Secii – in zona sudica, 10 hoteluri, 6 moteluri, 34 pensiuni, dintre care administraţia parcului vă recomandă: Cascada, Stibina, Cerbul, Vila Focus, Pensiunea Eladi, Cervenschi – in zona nordica (oras Borsa), Hebe, Someşul, Vila Petrom (oras Singeorz-Bai), Pensiunea Hyperion (sat Cormaia), Cabana Vio – complex turistic Alpina Blazna (localitatea Sant, zona Valea Blaznei), Cabana Rizea (Pasul Rotunda) – in zona sudica.
 
Tur operatori ecoturism: S.C. Linea Blu Travel S.R.L.
 
Activităţi permise: Cercetare ştiinţifică, ecoturism, păşunat în zone stabilite prin planul de management, utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile.
 
Contact administraţie parc: Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa – Năsăud, Cod 427245, Telefon 0263/377715, Fax 0263/377181,
Pagina Web: www.parcrodna.ro,
Punctul de Lucru Borşa, oraş Borşa str. Zorilor Nr. 4 jud. Maramureş, Telefon/fax 0262/344775.
 
Publicat 18.08.2010, ora 17: 30
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top