Skip to main content
   Din păcate problema birocratiei autorizarii în turism, nici prin acest act normativ, nu s-a rezolvat, dacă este sa ne referim strict la prevederile art.2 alin. 2 din HG nr. 709/2009 raportat la art. 10 lit.(a) din acelasi act normativ, vom constata ca leguitorul nu s-a referit la situatia, în care, termenul legal de eliberare a certificatului de clasificare expira, daca angreneaza in mod automat prevederile aprobării tacite, reglementată de OUG nr.27/2003 și întarite prin OUG nr.49/2009.
În acest fel, ne putem intalni cu situatii hilare si nelegale, prin care un functionar public al MDRT, va interpreta dupa bunul plac legea si în temeiul art. 10 lit. (a) din HG nr. 709/2009, va aplica amenzi contraventionale cuprinse între 4 000 de lei și 8 000 de lei, pentru simplu motiv ca locatia inspectata nu are certificat de clasificare. Totodata daca înainte, în OMT nr.636/2008, se specifica ca agentul economic care depunea documentatia in vederea clasificarii, urma să își desfasoare activitatea pe propria raspundere, până la emiterea certificatului de clasificare, în acest moment observam ca in lipsa autorizatiei, operatorul economic este in afara legii, iar de aici pina la impiedicarea desfasurarii activitatii nu intervine decit intrepretarea care o da agentul constatator în cazul efectuării controlului.
Este cunoscut faptul ca unitati turistice, nici dupa 4 luni de la depunerea documentatiei la reprezentanta teritoriala a MDRT nu au fost inspectate, ca sa nu mai vorbim de emiterea certificatului de clasificare. Asta inseamna pierderii pentru agentul economic care nu poate introduce unitatea turistica in circuit ca sa nu mai vorbim de faptul ca operatorul economic este nevoit să remunereze personalul care la încadrat în vederea demonstrării că îndeplinește toate condițiile legale pentru clasificare.
O altă problema o ridică interpretarea alin.3 din art.2 din HG nr.709/2009 care foloseste formularea de ”inregistrarea cererii si a documentatiei complete” astfel se constata ca este vorba de o exprimarea evazivă, incompleta si lapidara, incurajand ca si pina acum activitatea functionarilor care se dedau la abuzuri si acte de coruptie, reprezentând unul din cauzele care a generat escaladarea fenomenului ”turism la negru” și ”cazare la negru”.
Astfel apreciem ca fenomenul arbitrariului în decizia functionarului va fi mult mai bine consolidata, iar pina la savarsirea abuzurilor si actelor de corupție nu este decât un pas.
De asemenea nu există nici-un fel de referiri (precizări) cu privire la faptul, în care o cerere/documentatie este considerata completa sau incompletă, în fapt care este procedura de urmat, în cazul in care cererea si/sau documentatia înaintata nu este înregistrată.
Care sunt motivele pentru care o cerere/documentatie nu este înregistrata, (Dat fiind ca si până acum inspectorii de la reprezentanțele teritoriale spuneau ca o documentatie prezentată este incompleta la infinit, fara sa motiveze in scris sau să arate temeiul legal. Afirmand de fiecare data, ca actul care-l solicita este o ”decizie internă”, „suplimentară”, iar toate aceste cerinte suplimentare, nu erau aduse la cunostinta mediului de afaceri vizat, iar prin acest mecanism, operatorul economic era descurajat sau era nevoit sa apeleze la ”serviciile de consultanta indulgente” ale functionarului respectiv).
Totodata autoritatea publică, are obligatia să specifice în mod clar, în situatia în care se constată o neregularitate a cererii sau documentației depuse. Astfel, lipseste cu desăvărșire prevederea, prin care se instituie, obligatia autorității publice, de-a notifica solicitantul, în scris si motivat, actele sau aspectele care trebuiesc lămurite, indicandu-se în mod clar temeiul legal invocat si termenul legal de solutionarea a neregulilor, urmand ca în caz contrar de neconformare, cererea sa fie decăzută/respinsă.
Corect ar fi ca anexa 3 de la norme care reprezintă cererea formulata către DGCAT să ofere posibilitatea operatorului economic sa înregistreaze pe formular, propriul opis cu documentele depuse, pentru a nu mai oferi inspectorilor, pretextul ca documentatia este incompleta (acestia rătăcind sau sustragand în mod intenționat o serie de acte din dosar, sustinând ca cererea nu a fost solutionata în termen, ca urmare a lipsei nu stiu ce act, în conditiile în care, initial acesta fusese depusă și în urma verificarii, nu avusese nici-o observatie, iar solicitantul era pus în situația jenantă de-a se contrazice si combate functionarul de actele savârșite și abuzurile exercitate).
Dat fiind că vorbim de două lucruri distincte (inregistrarea cererii si documentatia completă), vom constata ca prevederea nu este în concordanță cu art.6 alin 3 si art. 4 alin. 1 din OUG nr. 27/2003, respectiv art.12 din OUG nr.49/2009.
În concluzie se constata ca procedura administrativa nu a fost deloc simplificata, ci chiar îngreunata, daca tinem cont ca până acum agentul economic trebuia sa prezinte doar certificatul constatator emis de ONRC si autorizatia PSI, acum de fapt procedura se complica prin solicitarea în mod expres a tuturor autorizatiilor și fara să se facă, în mod clar distinctia, pentru unitatile turistice care oferă doar cazare, nefiind necesar înregistrarea sanitar-veterinară.
Daca ne referim strict la prevederile art. 2.1 din anexa de la Normele Metodologice din Ordinul 1296/2010, vom constata că la lit. (f) prevede obligatia prezentării Avizului de specialitate emis de MDRT.
Un astfel de demers înseamna ca in situatia, in care un agent economic doreste sa introduca constructia existenta in circuitul turistic sau sa modernizeze, extindă, reamenajeze o structura de turism, acesta trebuie sa treaca printr-un nou proces de evaluare tehnic (incepând de la obtinerea certificatului de urbansim cu schimbare de destinatie, avize de specialitate, documentatii tehnice, proceduri care sunt de durata si ridica enorm costurile procedurii. Daca mai luam in calcul si faptul ca majoritatea Primariilor aflate chiar in localitati turistice, nu solicita ptr. constructii propuse in circuitul turistic, avizul de specialitate al MDRT, ne imaginam ce calvar înseamnă o astfel de procedura pentru solicitant.
Credem ca cauza constructiilor ilegale, inestetice,  fara o arhitectura solida, necadrarate in peisajul zonei,  nu se datoreaza solicitantului, ci MDRT care nu comunica in timp real si imediat normele specifice cu titlu obligatoriu celor cu atributii specifice  de emitere, elaborare si control a autorizatiilor in constructii MLPAT, Primarii , OAR etc.
Un alt criteriu care creaza interpretari este necesitatea dovezii probante, copie după certificatul de absolvire – curs manager in activitatea de turism/diploma de licenta sau masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniu turismului/brevet de turism a persoanei care conduce structura de primire turistică si copia contractului de munca inregistrat la ITM, dacă e cazul;
Dat fiind, ca s-a cerut pina in prezent, brevet de turism sau certificat de absolvire curs de administrator pensiune pentru clasificarea de vile, apartamente si camere de inchiriat etc.
De asemena, sa se arate in mod clar, care sunt situatiile exceptate pentru care administratorul sau conducatorul structurii de turism nu trebuie să faca dovada contractului individual de munca inregistrat la ITM (ex. PFA).
O alta problema o genereaza situatia agentilor economici care sunt deja clasificati si urmeaza sa le expire certificatele de clasificare emise pe perioada determinata, Din continutul Ordinul MDRT nr.1296/2010, reise ca acestia vor trebui sa depuna aceeasi documentatie ca si in cazul operatorilor noi care introduc in circuitul turistic,  unitatile turistice.
Se pune fireasca intrebare in conditiile in care criteriile minime, obligatorii pentru fiecare tip de structura in parte nu au suferit modificarii esentiale fata de cele prevazute in OMT nr.636/2008, de ce acestea nu mai corespund ? Firesc era ca acestia sa solicite doar preschimbarea certificatelor de clasificare cu perioada limitata si sa depuna cerere de preschimbare insotita de certificatul si anexele sale in original, iar personalul desemnat sa reevalueze unitatea urmând  sa decida daca corespunde categoriei clasificata, sau urmeaza sa fie incadrata la o categorie superioara, inferioara sau alt tip de structura, sau dupa caz, nu mai corespunde functionării ca unitate de primire in circuitul turistic.
Oricum daca este sa ne referim la fiecare autoritate în parte vom constata ca MDRT nu are nici un fel de competenta, in ce priveste conditiile tehnice si legale solicitate d.p.d.v PSI, Mediu, Sanitar, Sanitar-Veterinara, deci acestea sunt obstacole in activitatea operatorului economic care activeaza pe piata serviciilor de turism. Pe de alta parte, daca este sa transpunem prevederile UE, in ce priveste competenta materiala si administrativa, trebuie spus ca Ministerul Turismului trebuie sa se pronunte in mod expres si limitat asupra conditiilor de confort si de calitate din unitatile turistice, nicidecum la conditiile pe care le indeplineste agentul economic fata de celelalte autoritati, iar pe de alta parte acest aspect contravine efectelor urmărite de Legea nr. 359/2004. 
Interesant este ca nu am gasit nici un fel de argumentare, din partea grupului de lucru al respectivului ordin cu privire la masurile complexe admise privind procedura de clasificare.
Astfel se constată că actualele norme nu sunt menite sa rezolve problema turismului la negru, incurajarea si impulsionarea dezvoltarii economice in domeniu, inlăturarea barierelor administrative din domeniu, combaterea coruptiei si diminuarea arbitarurului in decizia administratiei publice.
Toate aceste noi norme, ar trebui de fapt, sa usureze procedura administrativa si a înlătura cu adevarat barierele birocratice si abuzive ale functionarilor din cadrul reprezentatantelor MT, cât si o percepere clara si imediata a mediului de afacerii cu privire la consecintele desfasurarii serviciilor de turism la negru, cazare la negru.
Totodata este indicat ca autoritatea administrativa sa elaboreze un ghid privind procedura de autorizare si constituire a documentației de clasificare pentru structurile de primire turistice, cu informații clare si usor accesibile pentru fiecare procedură/etapă in parte.
Oricum rămân câteva aspecte nelamurite.
Ce se intimpla cu locatiile propuse pentru clasificare, care sunt inregistrate și detin toate autorizatiile solicitate, dar acestea nu corespund normelor minime pentru încadrarea la 1 stea, mai functioneaza sa nu?
Situatia proprietarilor de mici pensiuni, de pina in 8 camere, daca este sa luam in calcul ca  documentatia tehnica solicitata de PSI-scenariu la incendiu, masuri PSI etc,  este mai costisitoare decit investitia realizată efectiv in dotari si calitatea confortului ?
Cum este stimulat micul întreprinzator sa intre in legalitate, in conditiile in care nu are nici-o certitudine ca isi va amortiza vreodata costurile cu documentatia tehnica PSI, avind in vedere numarul mic de camere si posibilitatile reduse de promovare ?
 
Articol semnat de consilier juridic – Mihai Dănăilă
 
Publicat la 16.05.2010, ora 11:05
 
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top