Skip to main content
Centrul de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş
Centrul de Documentare şi Informare se află în subordinea directorului general al S.N.G.N ROMGAZ S.A.. Centrul de Documentare si Informare indeplineste urmatoarele atributii:
– Cuprinde o colecţie publică de obiecte, machete, panouri, documente, insigne, brevete de inventator, medalii,fotografii, etc. din domeniul gazelor naturale, precum şi o serie de minerale şi roci, care îndeplineşte următoarele funcţii:
a) gestionarea, evidenta, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea si restaurarea patrimoniului propriu;
b) punerea in valoare a patrimoniului propriu.
– Colecţia publică este o unitate structurală, deschisă publicului, după un orar stabilit, şi este organizată într-o expoziţie denumită ,, Gazele naturale – trecut şi prezent ,, şi care este organizată în Sala expoziţională ,,Constantin Ioan Motaş ,,.
– Fondul documentar existent în cadrul Bibliotecii ,,Periclis Svoronos ,, a Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale este destinat studiului şi cercetării, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, etc.tuturor celor interesaţi de cercetarea domeniului gazelor naturale şi cuprinde studii, articole, reviste, cărţi de specialitate, din domeniul gazelor naturale, CD /uri şi DVD –uri cu filme din acelaşi domeniu sau care prezintă activitatea diferitelor personalităţi care au activat în domeniul gazelor naturale.
– Efectueaza activitati de documentare si informare cu privire la industria gazelor naturale la solicitarea societatii, institutii de invatamant alte organizatii.
– Asigura organizarea de conferinte, intruniri, simpozioane.
– Asigura evidenta patrimoniului din colectiile de obiecte, carte, fotografii aflate in cadrul centrului.
– Desfasoara activitati de conservare restaurare a patrimoniului din colectiile de obiecte, carte, fotografii aflate in cadrul centrului;
– Asigura informarea noilor salariati in cadrul programelor de inductie cu privire la istoricul, prezentul si viitorul societatii si al industriei gazelor naturale.
– Asigura suport in vederea desfasurarii programelor proprii de formare profesionala a salariatilor.
– Se preocupa permanent de imbunatatirea calitativa si cantitativa a volumului de material de specialitate;
– Participa cu exponate si materiale documentare din cadrul centrului la diverse manifestari din tara si strainatate.
– Pune la dispozitia tertilor pe baza de tarife infrastructura detinuta cu scopul de a se organiza congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, dar si alte evenimente cu caracter restrans si exclusivist.
– Anual pana la data de 1 decembrie, seful centrului propune spre aprobare conducerii SNGN ROMGAZ SA Medias, nivelul tarifelor pentru inchirirerea infrastructurii Centrului pentru cele doua tipuri de activitati:
– inchirierea Salii de conferinte pentru organizarea de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde etc.;
– inchirierea Spatiilor muzeului pentru evenimente mondene, -Propune desfasurarea si participa la actiuni de promovare a ofertei de inchiriere a infrastructurii detinute prin realizarea de reclame, promouri, pliante etc.
-Organizeaza evenimente (congrese, conferinte, simpozioane, mese rotonde) in colaborare cu alte entitati, cu sau fara perceperea de chirie pentru aceste manifestari.
– Intocmeste un Registru al evenimentelor, in care se vor consemna planificarile de evenimente, cu datele specifice contractelor incheiate si evenimentele derulate pe parcursul desfasurarii activitatilor.
– Initiaza incheierea de Protocoale de colaborare cu institutii de invatamant superior, institute de cercetare, muzee, organizatii non profit, agenti economici etc. pentru elaborarea de lucrari de cercetare a sectorului gazelor naturale, inclusiv a istoriei gazelor naturale de catre studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori etc.;
– Propune desfasurarea si participa la actiuni de promovare a ofertei de colaborare in vederea realizarii de lucrari de documentare, cercetare, disertatie etc. prin realizarea de reclame, promouri, pliante etc.
– Intocmeste un Registru al Protocoalelor de colaborare, in care se vor consemna lucrarile planificate a se realiza, partenerul, cercetatorul, si evenimentele derulate pe parcursul desfasurarii activitatilor.
– Initiaza Protocoale de colaborare cu muzee, agenti economici etc. – pentru achizitionarea de materiale si documente care permit conservarea identitatii sectorului gazelor naturale si valorificarea istoriei gazelor naturale, realizarea punctelor muzeistice in vivum etc – si cu mass media pentru prezentarea istoriei gazelor naturale, a evenimentelor gaziere curente si a strategiilor specifice acestui domeniu.
– Propune desfasurarea si participa la actiuni de promovare a ofertei de colaborare in vederea conservarii identitatii sectorului gazelor naturale, valorificarii istorie gazelor naturale, a prezentarii evenimentelor gaziere curente si a strategiilor specifice acestui domeniu prin realizarea de reclame, promouri, pliante etc.
– Elaboreaza si mentine o baza de date cu informatii despre gazele naturale. Datele cuprinse in aceasta baza de date va cuprinde cel putin:
– conferinte, scoli, cursuri, organizatii, companii;
– baza de date cu contacte;
– documente detinute, scanate (asigura scanarea tuturor documentelor existente pe suport hartie si cuprinderea acestora in baza de date de informare);
– informatii privind legislatia in domeniul gazelor naturale, standarde si norme, normative;
– informatii privind proceduri si instructiuni de lucru specifice gazelor naturale;
-documente puse la dispozitie de organizatii si organisme la care S.N.G.N ROMGAZ S.A. este membru sau partener.
Datele continute in baza de date vor fi mentinute pe un server si vor putea fi accesate de pe site-ului www.gazenaturale.com
Construieste Muzeul virtual al gazelor naturale din Romania care va fi accesat de pe site-ului www.muzeulgazului.ro si asigura intretinerea acestuia;
Elaboreaza Regulamentul pentru monitorizarea evenimentelor importante din cadrul SNGN ROMGAZ SA si muzeificarea acestora.
Colaboreaza cu asociatii si institute, pentru obtinerea de informatii de specialitate din domeniul gazelor naturale.
Asigura aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului, precum si mentinerea si imbunatatirea tuturor cerintelor care deriva din documentele Sistemului de Management de Mediu in cadrul compartimentului ;
Asigura imbunatatirea si indeplinirea cerintelor sistemului de management al calitatii, in conformitate cu prevederilor legale in vigoare si cu familia de standarde ISO-9000.
 
Date de contact:
Centrul de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş
Str. Şoseaua Sibiului, nr.5, Mediaş, jud. Sibiu
Tel. 0269-201635
0749331635 , mail : ioana.velicea@romgaz.ro
0749331636 – Angela Păucean, muzeograf
Programul de funcţionare:
marţi – vineri : 12.00 – 17.00
sâmbăta şi duminica – 10.00 – 14.00
 
Publicat 10.01.2011, ora 12:30
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top