Skip to main content
Lecția de schi – Regulile de conduită ale schiorilor  

Decalogoul Schiorilor

Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi practicanți de snowboard trebuie se respecte următoarele reguli de conduită:
 
1. Să schieze în aşa fel încât să nu pună în pericol viaţa altui schior sau să îi cauzeze acestuia vre-o vătămare corporală.

2. Să îşi adapteze viteza, atitudinea şi maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate a pârtiei, condiţiilor atmosferice şi densităţii traficului de pe pârtie.
 

3. Să îşi aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval.
 
4. Să depăşească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiţia ca această depăşire să fie suficeint de largă pentru o eventuală evoluţie neaşteptată a celui care urmează să fie depăşit.
 
5. Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, că atât el cât şi alţi schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta.

6. Să evite staţionarea pe pârtie, mai ales  pe porţiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cele mai scurt timp posibil.

7. Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos.

8. Să respecte indicatoarele de semnalizare (informare, orientare si avertizare) şi balizele de marcare instalate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement.

9. Să anunţe Salvamontul, în cazul accidentării unui schior şi să acorde sprijin la transportarea acestuia.

10.  Să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau l-a provocat el însuşi.

Decalogul Turiștilor

Reguli obligatorii pentru turiști pe pârtiile și trasele de schi pentru agrement:

* Pârtii de schi pentru agrement

* Trasee de schi

* Pârtii de schi fond.

 

1. Este interzisă  coborârea pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori alte dispozitive și mecanisme improvizate. Autoritățle locale și administratorii pârtiilor au obligația, acolo unde conditțile permit, să amenajeze pârtii destinate coborârii cu sănii.
 

2. Este interzisă deteriorarea, distrugerea, măzăglirea, inclusiv elemente de graffity a indicatoarelor de semnalizare, panourile şi balizele de marcare.

3. Este interzisă  circulația pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul cu tracțiune motorizată sau animală.
 
4. Este interzis  orice lucrare care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement.

5.  Este interzis aruncarea sau depozitarea materialelor de orice natură sau deşeuri, rezidurilor, deversarea de resturi menajere  pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement.

6.  Este interzis  păşunatul sau alte activități agricole -forestiere pe  pârtii şi traseele de schi pentru agrement omologate.

7. Este interzisă lipirea pe suporturile indicatoarelor sau pe plăcuţele indicatoare a oricărui material publicitar.

8. Este interzis accesul turiștilor/schiorilor fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snowboardului.

9. Este interzisă staționarea schiorilor pe traseul pârtiei.

10.  Este interzisă oprirea și staționarea  turiștilor, la baza pârtiei sau pe traseul pârtiei de schi.
 

30.12.2012, ora 10:45
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top