Skip to main content
Trei obiective Turistice Majore ale Muzeului Județean de Istorie Brașov
 
Muzeul Judetean de Istorie Brașov a fost infiintat ca muzeu regional in 1950, el a moștenit o bună parte din colecțiile Muzeului Țării Bârsei și Astrei din Brașov.
Colecția Muzeului a fost premanent îmbogățită prin cercetări sistematice, achiziții și donații ajungând astăzi la circa 36 000 obiecte de interes istoric și artistic.
În 1950 Muzeul de Istorie a primit în patrimoniu Casa Sfatului, o clădire în stil baroc din Piața Sfatului, o clădire în stil baroc din Piața Sfatului atestată încă din 1420 ca sediu al breslei blănarilor. Documentul din 1420 era un contract între bresla blănarilor și Magistratul Brașovului prin care Consiliul Centumvirilor primea dreptul de a ridica o cameră pentru judecată peste clădirea breslei. În decursul secolelor al XV- XVIII-lea, Casa Sfatului a suferit diverse modificări și i s-au adăugat noi încăperi și turnul.
În deceniul 7 al secolului trecut Muzeul de Istorie Brașov a primit in patrimoniu clădirea de pe Bulevardul Eroilor nr.21 care a fost destintată să adăpostească secția de artă, un deceniu , mai târziu intra în patrimoniul muzeului încă o clădire adosată acesteia în care s-a organizat secție de etnografie.
Tot în cadrul muzeului s-a dezvoltat și Casa Mureșenilor ca un muzeu memorial dedicat familiei Mureșenilor care a jucat un rol însemnat în viața culturală și națională a românilor brașoveni în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX.
În 1990, Muzeul cunoaste o primă scindare prin desprinderea secțiilor de artă și etnografie care devin Muzeul de Artă și Etnografie.
Casa Mureșenilor devine începând din 1997 muzeu de sine stătător.
În prezent Muzeul de Istorie deține trei secții adăpostite în interiorul unor monumente istorice reprezentative din Brașov: Casa Sfatului, Bastionul Țesăturilor și Turnul Negru.
 
Casa Sfatului adăpostește expoziția de bază și are sală destinată expozițiilor temporare. Muzeul este organizat pe trei nivele (subsol, parter și etaj) și dispune de treisprezece săli de expoziție în care sunt expuse 1673 de obiecte, care alcătuiesc expoziția de bază.
Expoziția de bază are ca temă Istoria Brașovului din cele mai vechi timpuri până în prezent și este împărțită în trei secții: secția de arheologie, secția de istorie medievală, sectia de istorie modernă și contemporană.
Secția de arheologie se află în subsolul Casei Sfatului și cuprinde vestigii arheologice din paleoliticul superior până în secolul al XIV-lea; arme și unelete de piatră, bronz și fier, ceramică neolitică, dacică romană și medievală, etc.
Secția de istorie medievală se află la parter și conține obiecte și produse ale breslelor din Brașovul medieval: lăzi, conovocatoare și sigilii de breaslă, arme, podoabe, obiecte bisericești, unelte de tortură, etc. În expoziție sunt prezentate și două reconstituiri: un atelier de fierărie și o faramacie medievală.
Secția de istorie modernă și contemporană prezintă o expoziție de carte veche românească și germană (sec XVI-XVII-lea) și o expoziție dedicată civilizației urbane din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX care cuprinde diverse obiecte manufacturate, produse de mică industrie și reconstituirea unei redacții de ziar. O altă sală este dedicată evenimentelor premergătoare constituirii României Mari și prezintă personalități ale istoriei românilor și personalități ale istoriei românilor și personalități locale care au participat la Marea Adunare de la Alba-Iulia.
 
Bastionul Țesătorilor este situat în capătul străzii Castelului, lângă baza sportivă Olimpia a fost construită în două etape între 1421-1573 el este singurul din cele opt bastioane al cetății păstrat în forma sa inițială. Bastionul are un plan hexagonal înconjurat de ziduri cu o grosime de 4, 30 m la bază, străpunse cu guri de smoală și de foc la care accesul era asigurat prin patru nivele de galerii de lemn. În 1800 s-au ridicat în interiorul bastionului două camere destinate festivităților breslei țesătorilor în care astăzi este adăpostită expoziția care cuprinde o colecție de arme, macheta cetății medievale realizată pe la 1896 și macheta Șcheiului realizată prin anii 50.
 
Turnul Negru a intrat în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie în anul 2001 după ce a suferit lucrări de restaurare. Turnul cuprinde o expoziție dedicată meșteșugarilor din sec.XV în care sunt prezentate publicului arme din cel mai diverse (lănci, arce, buze, săbii, arbalete, etc), căni, farfurii din cositor și obiecte de feronerie (lacăte, broaște, chei etc)
 
Activități: expoziții, concerte, excursii în Brașov și împrejurimi.
Publicații: Cumidava, Anuarul Muzeului
 
Muzeul Județean de Istorie Brașov
 
Programul de vizitare al Muzeului:
Iarna: Luni-închis
Marti-duminică: 09:00 – 17:00
Vara: Luni-închis
Marți-Duminică: 10:00- 18:00
 
26.03.2011, ora 19:15
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top