Skip to main content
Ecoturismul și infrastructura verde: opțiunile de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 a prezentat trei dintre cele mai ample proiecte inițiate în Delta Dunării, care pot demonstra că ecoturismul și infrastructura verde pot oferi acestei zone un viitor sustenabil. Principala caracteristică a acestor proiecte este că, la finalizare, ele pot fi preluate de comunitățile locale și integrate în activitatea curentă a locuitorilor.

Proiectele sunt finanțate din fonduri externe (Mecanismul Financiar Norvegian, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și fonduri ale Agenției Germane de Cooperare Internațională), și deși sunt localizate în principal în triunghiul Crișan – Caraorman – Mila 23 și în localitatea Chilia, activitățile pe care le propun pot reprezenta soluții pentru întreaga Deltă. Rețeaua de parteneri cu care sunt derulate proiectele a fost construită de Asociație cu răbdare, în speranța că valoarea adăugată pe care o poate aduce cooperarea autentică (mai ales într-un spațiu unde mobilitatea reprezintă un handicap), poate restaura încrederea comunităților din Deltă de a prelua inițiativa în stabilirea drumului propriu către dezvoltare durabilă.

„M-aș bucura să pot spune, peste câțiva ani, că am pus semințele unor proiecte frumoase, care merg bine, și care după ce au fost sădite și îngrijite după puterile mele, au trecut în mâinile celor pe care i-am avut în gând atunci când am pornit la treabă: oamenii din Deltă, cei cărora le sunt dator cu copilăria mea, cu omul care sunt acum și felul de a privi lumea” – a spus Ivan Patzaichin

Proiectul Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților urmărește să acorde deținuților abilități de reinserție socială, prin instruirea lor în meserii de nișă, care să le ofere un avantaj competitiv, dar mai ales să sensibilizeze opinia publică cu privire la opțiunile de reintegrare în societate. Deținuții vor fi instruiți în meserii ecologice, inclusiv în cea de constructor de case eco, și vor participa la construirea a 5 case, pe grindul Tătaru al penitenciarului de la Chilia. Proiectul combină elementul de educație (prin organizarea de cursuri pentru meserii), cu cel de realizare de infrastructură durabilă (prin realizarea unor case tradiționale, cu materiale și metode specifice Deltă, care vor fi utilizate apoi ca ateliere de învățare pentru alte meserii eco, cum ar fi tâmplarie, marangozerie (constructor de bărci din lemn), împletituri de răchită și olărit) și de conștientizare a publicului cu privire la soarta deținuților (în principal prin realizarea, în cele 5 case eco construite, de evenimente publice).

Proiectul Crișan + Caraorman + Mila 23 – Ecoturism pentru viitor își propune să definească o identitate comună a zonei din perimetrul acestor localități, care să se poată transforma într-o destinație ecoturistică cu marcă proprie. Instrumentele cu care operează acest proiect sunt educaționale (specializări de ecoturism pentru operatorii de pensiuni din zonă, material didactic privind valorile ecoturismului pentru profesorii și elevii școlilor din cele trei comunități, un centru de promovare și educație interactivă despre Delta Dunării la Muzeul Satului din București), de infrastructură verde (facilități pentru birdwatching la Sanctuarul păsărilor de la Caraorman) și operaționale (realizarea unui traseu-pilot culinaro-turistic). Însă cel mai important efect pe care îl urmărim este întărirea coeziunii de grup dintre comunități și încrederea că lucrul în comun poate pune triunghiul Crișan + Caraorman + Mila 23 pe harta destinațiilor premium din Deltă.

Proiectul Lotca Habitat va introduce în vorbirea curentă un termen încă necunoscut: pescaturismul. Acest tip de activitate turistică (invitarea turiștilor să încerce, alături de pescari, o zi din viața acestora) are un mare potențial de atractivitate în Deltă, unde turiștii caută experiențe noi, care să îi apropie de natură și de cultura locului. Proiectul are, de asemenea, o componentă de infrastructură verde (prin construirea unor lotci tradiționale, ce urmează a fi folosite în proiect), una operațională (realizarea traseelor de pescaturism), și unaeducațională (de formalizare și transfer ulterior către alte familii din Mila 23 a modalității de a oferi un serviciu turistic unic în România).

Proiectul Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților este un proiect pre-definit, finanțat în cadrul Mecanismnului Financiar Norvegian 2009 – 2014 și derulat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, South Regional Office – Bastoy Prison, Norvegia și RomanoButiQ. Se derulează în perioada iunie 2014 – aprilie 2016. Bugetul administrat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și RomanoButiQ pentru proiectarea și construcția caselor, cursurile de formare și activitățile de conștientizare cu privire la posibilitățile de reintegrare ale deținuților este 414.250 EUR.

Proiectul Crișan+Caraorman+Mila 23 – Ecoturism pentru viitor este derulat în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării, Primăria Crișan și Societatea Ornitologică Româna, și este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 – componenta 3 – Dezvoltare durabilă. Proiectul a demarat în iunie și se va finaliza în aprilie 2016. Bugetul administrat de toți partenerii este de 158.788 EUR, dintre care 10% cofinanțare din surse proprii.

Proiectul Pescaturism este derulat în parteneriat cu ARBDD, Asociația pentru Ecoturism din România (AER) și este finanțat de Agenția Germană de Cooperare Internațională prin Danube Competence Center (platforma de cooperare în domeniul turismului din regiunea Dunării). Proiectul va dura din iulie 2014 până în iunie 2015, iar bugetul total este de 29.000 EUR, din care 25% din contribuții proprii.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top