Skip to main content

Colac de Salvare de la Uniunea Europeană pentru Economia Românească

 

Ordonanța de urgență publicată în 6 August în Monitorul Oficial al României va face posibilă acordarea, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, a unui sprijin financiar de 1 miliard de euro pentru IMM, PFA și alți operatori economici puternic afectați de pandemie. Actul normativ asigură temeiul juridic pentru modificarea POC, în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare și are în vedere faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca termen limită 31 decembrie 2020.

TREI FORME DE SPRIJIN FINANCIAR

● Microgranturi de 2 000 Euro: vor fi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate în Schema de ajutor de stat.
● Granturi pentru capital de lucru de până la 150 000 Euro: vor fi acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și raportat la procent din cifra de afaceri.
● Granturi pentru investiții  de până la 200 000 Euro: vor fi acordate IMM din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

BENEFICIARII MICROGRANTURILOR

IMM fără niciun angajat
Trebuie să facă dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 Decembrie 2019.

PFA și ONG cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa 1 a proiectului (activități profesionale, științifice și tehnice, cultural-artistice, activități de editare, tipărire, producție video, activități sportive etc.)

PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență)

BENEFICIARII GRANTURILOR PENTRU CAPITAL DE LUCRU

IMM a căror activitate a fost afectată de pandemie sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă în perioada stării de urgență și de alertă

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește în tranșe, în procent de 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2019, dar în limitele minimă și maximă, de 2000 de euro, respectiv 150 000 de euro. S-a  menținut condiția prevăzută în OUG 29/2020 în ce privește deținerea certificatului de urgență. Ministerul Economiei eliberează  aceste documente până în 15 septembrie, la cerere. Operatorul economic declară pe proprie răspundere că i s-au diminuat veniturile sau încasările cu minim 25% în lunile martie, aprilie sau mai, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau declară că și-a întrerupt parțial sau total activitatea ca urmare a măsurilor luate la nivel național în perioada stării de urgență.

Regula obținerii certificatului de urgență  trebuie cumulată cu alte trei condiții, anume:

● existența unui  profit operațional din activitatea curentă;
● contribuție proprie de minim 15 % din valoarea grantului la data utilizări acestuia;
● menținerea sau, după caz, suplimentarea numărul de salariați pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Domeniile de activitate eligibile pentru granturi de capital de lucru se găsesc în Anexa 2 a ordonanței.

Anexa 2 Domenii de activitate eligibile – grant capital de lucru

BENEFICIARII GRANTURILOR PENTRU INVESTIȚII

IMM din industria alimentară, energie, echipamente, servicii de îngrijire, reparații și întreținere, turism, hoteluri, confecții etc.(lista completă se găsește în Anexa 3 Domenii eligibile pentru capital de investiții)

Granturile vor fi acordate în funcție de proiectul de investiții depus de către firma beneficiară şi care trebuie aprobat de Ministerul Economiei. De asemenea, condițiile de acordare presupun un aport la cheltuielile eligibile de cel puțin 15% pentru beneficiarii care vin din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării și 30% pentru firmele din București și Ilfov.

Granturile pentru investiții se acordă, în înțelesul actului normativ, pentru extinderea capacităților de producție și de prestări servicii, realizarea de unități noi de producție și de prestări servicii și reabilitarea sau modernizarea unităților de producție sau a celor de prestări servicii.  Prin urmare, prioritară pentru validarea finală a finanțării este argumentația privind necesitatea unei investiții în sensul activităților enumerate, căreia i se alătură criteriile ce privesc rentabilitatea proiectului, cofinanțarea și raportul dintre profitul operațional al solicitantului și valoarea grantului.

CONTEXTUL ADOPTĂRII  ÎN REGIM DE URGENȚĂ A ACESTOR MĂSURI

Din conținutul ordonanței reiese că numărul total al IMM-urilor la nivel național este de aproximativ 730 000 și însumează aproape 2 milioane de contracte individuale de muncă. Ca parte din planul național de investiții și relansare economică, necesitatea proiectului de ordonanță este justificată de problemele apărute în perioada stării de urgență și de alertă, determinate fie de lipsa consumatorilor, fie de faptul că activitățile desfășurate au fost interzise sau îngrădite prin ordonanțe militare. Personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic și cifrele de afaceri au scăzut. Acestea sunt argumentele care susțin nevoia de sprijin, fie prin granturi pentru capital de lucru (plata datoriilor curente, constituire de stocuri, achiziții de materiale sanitare), fie prin granturi pentru investiții, relocări, diversificarea activității etc.

Acest context, coroborat cu datele Ministerului Economiei care arată că în perioada 16 Martie – 1 Iunie 2020 numărul total al contractelor de muncă suspendate ca efect al pandemiei de SARS CoV-2 a fost de aproximativ 1.500.000, creează așteptări pentru ca măsurile luate să aibă impactul dorit în relansarea economică și în echilibrarea la nivel macroeconomic a României.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top