Skip to main content

Avize pentru constructiiile din domeniul turismului

Biroul de consultanta Master Business, sprijina mediul antreprenorial din domeniul turismului, in vederea obtinerii avizului de specialitate privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, condiţie impusă obligatoriu de legislatia aferenta din domeniul turismului.

Nedetinerea acestui aviz, in cazul structurilor turistice poate atrage sanctionarea contravenientului cu amenda cuprinsa intre 8 000 si 50 000 lei si aplicarea sanctiuni privind retragerea ceritificatului de clasificare.

Nota: In perioada, in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistica-nerespectarea acestei interdictii, atrage aplicarea unei contraventii cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei si demararea procedurii privind savarsirea de acte specifice infractiunii de evaziune fiscala.

TEMEIUL LEGAL

HG nr. 31/1996 cu trimitere la Normele de aplicare ale HG nr. 1267/2010 si celelalte legi aplicabile fiecarei reglementari specifice activitatilor autorizate din domeniul turismului.

OBIECTIVUL SI SERVICIILE ASIGURATE AVIZARII

Avizul de specialitate privind constructiile este emis de catre ANT, acesta se emite pentru o serie de constructii, obiective si amenajari din domeniul turismului.

Emitentul autorizatiei de construire pentru obiectivele din domeniul turismului are obligatia sa ceara in certificatul de urbanism, obtinerea avizului de specialitate emis de Ministerul Turimsului.

Avizul emis de Ministerul Turismului mentioneaza, categoria in care poate fi incadrat obiectivul, cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele/flori si categorii a structurilor de primire turistice, şi constituie premisa acordarii ulterioare a categoriei.

Obiectul avizului il fac urmatoarele tipuri de lucrari si executii:

* Documentaţii tehnice de urbanism privind amenajarea teritoriului, zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;

* Documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică de tipul:

a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare:

– hoteluri si unitati similare (hotel, motel, hotel-apartament, hostel)

– pensiuni turistice mai mari de 3 camere

– pensiuni agroturistice mai mari de 3 camere

– cabane turistice

– vile turistice

– sate de vacanta

– campinguri

b) structuri de primire turistice cu functiuni de servire a mesei:

– toate tipurile de restaurante

– toate tipurile de bar

– unitatile de tip fast food-uri.

c) structuri de agrement turistic:

– cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului touristic, transport turistic pe cablu, partii amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea;

d) structuri de tratament balnear:

– complexe de turism balnear;

e* documentaţiile tehnice privind introducerea in circuitul turistic al construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora;

f) documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.

IMPORTANT: SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Obtinem avize turism pentru proiecte europene

Biroul de Consultanta Master Business obtine Avizul specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM, pentru constructia, modernizarea, sau extinderea structurilor de primire turistice clasificate.

Avizul emis de ANT este unul din documentele obligatorii care trebuie depus, odata cu cererea de finantare privind aprobarea proiectului de accesare de fonduri europene pentru programele specfice activitatilor turistice.

Onorariul perceput pentru serviciul prestat este de 200 Ron, iar termenul legal de obtinere este de maxim 30 de zile.

– Serviciul este adresat tuturor operatorilor economici din tara.

Biroul de Consultanta Master Business by partener RomaniaTuristica.ro

Sediu de contact:

Mun. Brașov, Bulevardul Griviței nr. 91, Ap. 1

Tel. 0722 910422, 0741 657495, 0268 420905

 

Obtinem avize pentru constructii si amenajari turistice

Obtinem avize pentru constructiile din turism

Biroul de consultanta Master Business, sprijina mediul antreprenorial din domeniul turismului, in vederea obtinerii avizului de specialitate privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, conditie impusa obligatoriu de legislatia aferenta din domeniul turismului.

Nedetinerea acestui aviz, in cazul structurilor turistice poate atrage sanctionarea contraveninentului cu amenda cuprinsa intre 8 000 si 50 000 lei si aplicarea sanctiuni privind retragerea ceritificatului de clasificare.

Avizul emis de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM, mentioneaza, categoria in care poate fi incadrat obiectivul, cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele/flori si categorii structurilor de primire turistice, şi constituie premisa acordarii ulterioare a categoriei.

Avizul emis de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM, este obligatoriu pentru toate structurile de primire turistice care sunt supuse lucrarilor de construire, modernizare sau extindere si introducerea in circuitul turistic: Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, vile turistice, cabane turistice, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, nave maritime si fluviale, restaurante, baruri, fast-food-uri, etc.

Onorariul perceput pentru serviciul prestat este de 200 lei, iar termenul de obtinere este de maxim 30 de zile.

Serviciul este adresat tuturor operatorilor economici din tara.

Biroul de Consultanta Master Business by partener RomaniaTuristica.ro

Sediu de contact:

Mun. Brașov, Bulevardul Griviței nr. 91,  Ap. 1

Tel. 0722 910422, 0741 657495, 0268 420905

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top