Skip to main content

ADEPTurism România are deosebita plăcere să informeze publicul interesat de obținerea personalității juridice.

 Asociația pentru Dezvoltare, Educare și Promovare în Turism – România este persoană juridică română, fără scop lucrativ sau patrimonial, funcţionând ca persoană juridică de drept privat, care reuneşte în cadrul ei iubitori ai turismului de orice fel, îşi propune să promovează  turismul românesc sub toate aspectele sale.

Asociaţia ADEPTurism România  este una  nonguvernamentală, apolitică si autonomă.

 Obiectivele asociaţiei pentru realizarea scopului propus constă în desfăşurarea următoarelor proiecte/progame:

–  Promovarea turismului românesc pe plan intern şi internaţional prin intermediul  proiectelor, programelor, acțiunilor derulate în acest sens;

– Practicarea şi popularizarea diferitelor forme de turism: turism de agrement şi sportiv; turism balnear şi de odihnă; turism montan şi ecoturism; turism ecvestru şi cicloturism; turism cultural şi religios; turism de aventură; agroturism şi promovarea tradiţiilor folclorice si obieciurilor populare; elementelor gastronomice;  turism de cercetare şi economic;  excursii şi drumeţii etc;

–  Editarea și tipărirea de lucrări de specialitate, publicaţii de profil, reviste, ziare, almanahuri, hărţi, ghiduri, pliante, postere, afişe, monografii, agende, cataloage, etc;

– Crearea și dezvoltarea unei platforme web pentru înregistrarea și promovarea  tuturor agenților economici care activează în turism și servici conexe;

–  Organizarea de festivaluri, concursuri, mese rotunde, simpozioane, seminarii, colocvii, dezbateri, workshopuri, în colaborare/parteneriat cu Ministerul Turismului, Mediului, alte ministere de resort, organisme publice și/sau private interesate.

– Propune  și susține inițiative legislative în domeniul turismului, asigurarea unui cadrul concurenţial egal și promovare de măsuri financiare-fiscale privind activitățile comerciale din industria turismului.

 – Organizarea de cursuri și programe de educare, școlarizare, pregătire, perfecționare a elevilor, studenţilor, tinerilor absolvenţi, lucrătorilor din turism, șomerilor și altor persoane care vor să obțină calificare, specializare în domeniul curricular al serviciilor de turism, alimentație publică și servicii conexe.

– Consultanţă de specialitate, membrilor săi în domeniul turismului, asigurând  informare, consultanţă și asistenţă privind clasificarea unităţilor de turism, licenţierea agenţiilor de turism, omologarea traseelor turistice, traseelor şi pârtiilor de schi, amenajarea unei zone sau stațiuni turistice, obţinerea acreditărilor pentru centrele de informare turistică, autorizarea plajelor în scop turistic, autorizarea activităţilor de agrement nautic, avizelor de specialitate emise de Ministerulu Turismului, etc.

–  Participarea si reprezentarea tuturor membrilor, la târguri, expoziții de promovare turistică prin distribuirea de materiale de informare şi promovare turistică.

–  Să organizeze orice alte acţiuni compatibile cu obiectul său de activitate prin amenajarea, repararea şi reamenajarea refugiilor montane, cabanelor, stânelor turistice, centrelor şi punctelor salvamont şi a altor adăposturi care le primeşte în custodie sau în proprietate;

–  Să contribuie la amenajarea şi refacerea,  traseelor turistice, potecilor, marcajelor, semnalizatoarelor, indicatoarelor turistice, a panourilor de orientare, a locurilor de campare, a punctelor de colectare a rezidurilor etc;

–  Să organizeze şi să sprijine acţiunile privind restaurarea şi conservarea unor monumente naturale şi antropice.

   Să atragă tinerii în practicarea drumeţiilor, să organizeze competiţii cu caracter turistic, ecoturistic- sportiv şi să dezvolte turismul de masă;

– Să formeze spiritul ecologic, de protejare şi refacere a cadrului natural distrus pe diferite căi şi să ocrotească flora şi fauna, îndeosebi a speciilor ocrotite de lege sau pe cale de dispariție;

–  Organizarea de acţiuni practice de ecologizare a zonelor de interes turistic şi de educaţie ecoturistică a populaţiei de toate vârstele.

– Să ofere membrilor săi  carnete/legitimații de membru, vizite de documentare în ţară, doar cu scop documentar de tip Infotrip  sau Infotur, schimburi de experiență etc;

– Să ofere membrilor săi stimulare materială şi spirituală, pentru merite deosebite în implicarea proiectelor si promovarea oricăror forme de turism;

–  Să acorde premii în obiecte, bani, titluri, diplome pentru diverse programe de promovare iniţiate de diverse societăţi, instituții, organisme publice, private și ong-uri de turism, grupuri de iniţiativă, persoane fizice și juridice;

Premieră în Turism

ADDEPTurism România lansează o nouă viziune în turism: Ne propunem să colaborăm,  să susţinem, şi să promovăm obiectivele şi strategiile asociaţilor şi fundaţiilor de turism cu implicare locală, judeţeană, regională şi naţională care au ca scop  promovarea şi dezvoltarea turismului din România.

ADDEPTurism România va acorda consultanţă, va asigura suportul logistic, material şi va  susţine financiar diferite proiecte-programe de informare şi promovare turistică iniţiate de Ong-uri, persoane fizice şi juridice.

Președinte,  ADEPTurism România,

Mihai Dănăilă

03.11.2011, ora 10:00

 

 

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top