Skip to main content

Cetatea Sighişoara “cea mai frumoasă şi mai bine păstrată cetate orăşenească din Transilvania” a primit de-a lungul timpului apelative ca “Perla Transilvaniei”, “Mărgăritar al Transilvaniei”, “Nürnberg transilvănean”. Sighişoara este şi astăzi un veritabil oraş-muzeu, oferind vizitatorului modern şansa de a realiza o întoarcere în timp, în atmosfera medievală de acum câteva sute de ani.

Istoria zonei în care se află Sighişoara îşi are începuturile cu câteva mii de ani înainte de întemeierea oraşului de către coloniştii germani. Cronicarul G. Krauss fixează începuturile locuirii medievale la Sighişoara în anul 1191. Documentar, localitatea este atestată în anul 1298 cu termenul german Schespurch.

Sighişoara, inclusă din anul 1999 în patrimoniul UNESCO, este un oraş medieval european, ale cărui vechi edificii şi clădiri sunt încă funcţionale şi bine păstrate.

Principalul punct de atracţie turistică al Sighişoarei este Cetatea Medievală, cu turnuri, bastioane şi case de locuit bine păstrate până în zilele noastre.

Turnul cu Ceas principalul punct de intrare în cetate, opus celui străjuit de Turnul Croitorilor, se numeşte aşa datorită ceasului cu figurine, unic în ţara noastră, aflat la etajul al patrulea; el constituie o imagine simbol a Sighişoarei şi, spre deosebire de celelalte turnuri, ridicate şi apărate de diferite bresle, Turnul cu ceas aparţinea întregii comunităţi, fiind sediul autorităţii publice. În prezent Turnul cu Ceas adăposteşte Muzeul de Istorie al municipiului Sighişoara.

Turnul Cositorarilor  este o altă imagine care oglindeşte zbuciumata istorie a cetăţii. Alături de Turnul cu Ceas el domină partea de jos a oraşului, având o excepţională poziţie de apărare. Urmele de ghiulele se pot vedea şi astăzi pe zidurile lui. Turnul este completat de Galeria Puşcaşilor, unică în arhitectura cetăţii.

Turnul Măcelarilor este o construcţie octogonală înălţată pe o bază hexagonală pentru a se obţine câmp de vedere peste bastionul situat în faţa sa.

Turnul Cizmarilor aşezat în partea de NE a cetăţii, este menţionat în 1521, reconstruit în 1650 şi modificat în 1681. El poartă pecetea arhitecturii baroce. Turnul a avut în faţa sa şi un bastion de artilerie, demolat în 1846, găzduieşte astăzi sediul postului local de radio.

Turnul Croitorilor a fost construit în secolul al XIV-lea. Este situat în partea opusă Turnului cu ceas şi străjuieşte a doua poartă de acces în cetate.

Turnul Cojocarilor se află la foarte mică distanţă de Turnul măcelarilor, de care este legat prin poarta Törle. Turnul este modest ca dimensiuni şi forme, de plan pătrat, datând din secolul al XV-lea.

Turnul Fierarilor este situat în spatele Bisericii Mănăstirii. A fost ridicat în 1631 pe temeliile vechiului Turn al bărbierilor. Pe o bază dreptunghiulară, apare masiv şi relativ scund văzut dinăuntrul cetăţii, dar este impunător văzut din afară întrucât are latura de răsărit la baza zidului.

Turnul Frânghierilor transformat azi în locuinţă a paznicului bisericii cimitirului, este singurul turn locuit din cele 9 păstrate până azi. Importanţa lui constă mai ales în faptul că în subsol s-au găsit urmele unor creneluri astupate, dovadă că, a fost ridicat pe zidul străvechii cetăţui.

Turnul Tăbăcarilor este unul dintre cele mai vechi şi atât de modest încât nici nu pare a fi fost turn de apărare. Ridicat în plan pătrat, cu acoperişul într-o singură apă, avea drept scop mai ales apărarea curţii interioare a Turnului cu ceas.

Biserica din Deal este neîndoielnic cel mai valoros monument arhitectonic al cetăţii, fiind unul dintre edificiile reprezentative ale stilului gotic din ţara noastră. Actuala biserică a fost ridicată pe locul unei cetăţui existentă înainte de 1200. Cosndtrucţia acestei biserici, pusă sub patronajul Sf. Nicolae, începe în anul 1345 şi continuă cu intermitenţe până în 1525.

Biserica Mănăstirii, monument de arhitectură în stil gotic, se află în imediata vecinătate a Turnului ce ceas şi a fost construită începân cu sec. al XIII-lea.

Biserica Romano-Catolică Sfântul Iosif, construită în 1894 după demolarea Mănăstirii Maicilor Franciscane, se află în partea de nord-est a cetăţii lângă zidul de incintă.

Biserica Leproşilor, situată pe Str. Ştefan cel Mare nr. 34, este un monument gotic din secolul al XV-lea.

Biserica Ortodoxă din Corneşti situată la intrarea în oraş dinspre Târgu Mureş este primul lăcaş creştin românesc din piatră, din această zonă. A fost construită în perioada 1788-1797 pe locul unei biserici din lemn.

Catedrala Ortodoxă aflată pe malul Târnavei Mari cu hramul Sfânta Treime, este construită între anii 1934-1937.

Majoritatea celor 164 de case de locuit din cetate având cel puţin 300 de ani vechime, sunt considerate monumente istorice:

Casa cu Cerb este casa care şi-a păstrat cel mai bine forma denumită astfel după capul de cerb fixat pe colţul clădirii. A fost construită în secolul al XVII-lea.

Casa de pe stâncă, construită după marele incendiu din 1676, astăzi restaurată de către Fundaţia Veritas, este sediul centrului cultural şi de schimb intercultural. Aici funcţionează şi un Internet-Cafe.

Casa cu Şindrilă (Evert), casă specifică de meşteşugari este sediul Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret.

Casa Veneţiană, denumită aşa după ancadramentele de piatră ale ferestrelor care imită goticul veneţian datează din sec. al XVI-lea.

Casa Vlad Dracul este situată în Str. Cositorarilor nr.1, fostă casă Paullini, pare să fie cea mai veche construcţie civilă de piatră din cetate, judecând după bolta semicilindrică din piatră de râu de la parterul clădirii. Astăzi, Casa Vlad Dracul adăposteşte un restaurant în stil medieval.

Clădirea Primăriei este situată în apropierea Bisericii Mănăstirii. Edificiul s-a construit între anii 1887-1888. La etaj există o sală în stil baroc, unde se desfăşoară Festivalul de Muzică Academică şi multe alte concerte susţinute de formaţii prestigioase.

Complexul hotelier Sighişoara: între anii 1886-1889 a fost sediul primăriei oraşului.

Scările acoperite, au fost construite in anul 1642 şi numără 175 de trepte.

Şcoala din Deal, situată în imediata apropiere a Scărilor acoperite din lemn, poartă inscripţia Schola Seminarium Republicae şi datează din 1619.

În oraşul de jos putem admira câteva case monument: Casa Zilinschi din secolul XVIII, casă de brutar; Casa Rosenthal din secolul XIX; Casa meseriaşilor  (actualul restaurant Perla Cetăţii) din secolul XIX; Casa Hermann Oberth de pe Str. Zaharia Boiu din secolul XX.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top