Skip to main content

Mănăstirea Comana se află în comuna Comana, județul Giurgiu și a fost ctitorită de Vlad Țepeș în 1461, pe o insulă în mlaștini, la care se ajungea trecând peste un podeț din lemn.

Realizată din lemn, aceasta a ajuns o ruină și a fost refăcută în 1588 de către Radu Șerban, domnitor al Țării Românești.

Chiar dacă partea superioară a fost făcută din lemn, fundația era din cărămidă. Pe interior era tencuită și pictată. Mănăstirea era împrejmuită de chilii.

Se presupune că aici a fost înmormantat Vlad Țepeș (a fost omorât pe drumul București-Giurgiu) conform obiceiului vremii care spunea că ctitorii trebuie să își găsească odihna de veci în bisericile ridicate de aceștia.

În 1588,boierul Radu Șerban din Coiani(Mironești) a început zidirea unei noi mănăstiri pe terenurile primite moștenire de la mama sa. Zidurile vechi ruinate au fost refăcute. Mănăstirea nou-zidită pare o adevărată fortăreață de câmpie: este in formă de patrulater regulat, cu ziduri exterioare și cinci turnuri ce ies în afara zidurilor de apărare.

În incintă, Radu Șerban a făcut o biserică cu hramul Sf. Nicolae.

În înscrisuri ale vremii,mănăstirea apare ca :,,o mănăstire mare și trainică, inchisă cu ziduri mari de piatră, așezată ca într-o insulă, înconjurată de lacuri si bălți’’.

Aici se odihnesc sufletele lui Drăghici Cantacuzino(mort la Constantinopol) și al lui Constantin Drăghici (fiul spătarului Drăghici). Ca urmare, Comana este trecută în seama familiei Cantacuzino.

Mănăstirea Comana, datorită bogăției moșiilor deținute, a fost în timpul lui Matei Basarab unul dintre cele mai mari centre religioase din țară. Aici și- a făcut ucenicia mitropolitul Ardealului.

Mănăstirii i s-a acordat foarte mare atenție în timpul luptei antiotomane din 1657-1662, cât și a războiului ruso-austro-turc din 1768-1774.

Datorită multor războaie și a proastei gospodăriri, aceasta s-a degradat de-a lungul vremii.

În 1728 mănăstirea este închinata Patriarhiei Sfântului Mormânt din Ierusalim de către Nicolae Mavrocordat. Astfel, moșiile și averea încep să se disipeze.

În incinta acesteia, în 1932 a fost construit Mausoleul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial în luptele de pe râul Neajlov (Nicolae Iorga-1919).

Cutremurul din 1977 a afectat grav mănăstirea, aceasta fiind consolidată în totalitate în 1988-1990, ulterior fiind repictată.

Datorită Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, Comana ajunge iar mănăstire de călugări.

În incinta acesteia este un muzeu și tot aici pot fi admirate cinci clopote închinate Sfintei Cuvioase Paraschiva, Sfântului Nicolae, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Botezătorul și Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Amplasată într-un loc mirific, din curtea interioară se iese spre apă, unde vizitatorii se pot plimba și se pot bucura de umbra unui foișor.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top