Skip to main content

Insula Ostrov

 

Insula Ostrov este o rezervație naturală situată pe teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă, județul Caraș -Severin.

A fost declarată arie naturală de protecție specială  avifaunistică în anul 2004 și este inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier. Se întinde pe o suprafață de 1727 de ha în Clisura Dunării  în partea nordică a satului Moldova Veche. Aria  naturală reprezintă un ostrov (insulă cu energie mică de relief, luciu de apă, teren mlăștinos, vegetație specifică zonelor umede și păduri) ce găzduiește și asigură condiții de hrană și cuibărit pentru specii de păsări acvatice.

 Flora rezervației este constituită din specii arboricole de răchită albă, răchită roșie, plop alb, iar la nivelul ierburilor sunt întâlnite specii floristice de stânjenel de baltă, peștișoară, stuf sau crin de baltă.

 Fauna și ihtiofauna sunt diversificate, cuprinzând specii de păsări (multe din acestea sunt protejate prin lege: cufundar mic, cufundar polar, egreta mică, egretă albă, barza neagră, lebăda de iarnă, ferăstraș mic, erete vânăt, vultur pescar), insecte, pești (țigănuș, petroc, moioago, zvărlucă, țipar, avar), reptile și amfibieni (șarpe de apă, șarpele lui Esculap, buhai de baltă  cu burta roșie , broasca râioasă, broasca de pădure). De asemenea  pe insuă se găsessc aproximativ 100 de cai sălbatici. 

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top