Skip to main content
Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Cupa Speranțelor Sibiene – Păltiniș

ianuarie 15, 2017 @ 12:00 am

Cupa Speranțelor Sibiene la Schi Alpin, etapa a I-a, 2017

Duminică, 15.01.2017 – Cupa Speranţelor Sibiene – Etapa a I-a/2017

REGULAMENTUL DE CONCURS  

Cupa Speranțelor Sibiene la schi alpin, este o competiţie organizată de Asociația Arbitrilor de Schi din Sibiu.
Scopul competiţei este atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive. Întrecerile vor fi în aşa fel organizate încât să dea posibilitatea celor mai tineri practicanți ai schiului alpin, să-și perfecționeze deprinderile tehnico – tactice specifice și să-și pună în valoare talentul sportiv.
Condiții de participare: Pot participa copii, fete şi băieţi, legitimați la cluburi sportive de profil sau nelegitimaţi, la una din următoarele categorii de vârstă:
– fete de 6 ani (2010) şi mai mici,                                     băieți de 6 ani (2010) şi mai mici;
– fete între 7 şi 8 ani (2008-2009),                                    băieți între 7 şi 8 ani(2008-2009);
– fete între 9 şi 10 ani (2006-2007),                                  băieți între 9 şi 10 ani (2006-2007);
– fete între 11 şi 12 ani (2004-2005),                                băieți între 11 şi 12 ani (2004-2005).
Modul de desfășurare: Competiţia se va desfăşura de-a lungul a cinci (5) etape stabilite în calendarul competițional 2016, în zilele de duminică. Fiecare etapă constând într-un concurs de sine stătător la care participanții acumulează puncte conform prezentului regulament, care contează în clasamentul general al competiției.
Locul de desfășurare va fi făcut public prin mass-media locală și internet pe site-ul asociației, www. pro-ski.ro, conform calendarului competițional. Va fi aleasă una din pârtiile de la Arena Platoș din Păltiniş, Trecătoarea Lupilor din Gura Rîului sau Oncești din Păltiniș, în funcție de starea stratului de zăpadă și disponibilitățile deținătorilor acestor pârtii.
Probe: Întrecerile vor consta într-o probă de slalom sau slalom uriaș în două manşe, respectând particularităţile de vârstă şi abilitățile tehnice ale participanților.
Marcarea traseului se va face de către un marcator desemnat de către organizator.
Arbitrajul și cronometrajul va fi asigurat de către membrii Asociaţiei Arbitrilor de Schi din Sibiu.
Înscrierea: ATENȚIE! Înscrierea concurenţilor se va face numai on-line pe www. pro-ski.ro, până vinerea dinaintea fiecărei etape, orele 18.oo. După acest termen nu se mai primesc cereri de înscriere.
Înscrierea se face în baza cererii de înscriere (formular tip – inclusiv numărul de telefon şi adresa de e-mail), aflată pe site-ul sus amintit, completată de unul din părinţi sau tutore legal şi a unei copii după cerificatul de naştere al copilului. Copia după certificatul de naștere va fi depusă la prima participare la secretariatul concursului.
Se poate opta pentru înscrierea participantului la toate etapele sau selectiv la anumite etape.
Taxa de participare este de 30 de lei pe etapa, pentru fiecare concurent și poate fi achitată în contul asociației, IBAN   RO86 BTRL 0330 1205 K334 06XX, deschis la Banca Transilvania. În cazuri cu totul speciale se poate achita această taxă și numerar la secretariatul concursului înainte de validarea înscrierilor. Neplata taxei atrage după sine neprimirea competitorului la start.

Validarea înscrierilor:  Ora 9.30 – 10.00. Secretariatul concursului validează înscrierile. Ordinea startului primei manşe fiind stabilită prin tragere la sorţi, generată aleator de programul calculatorului după închierea înscrerilor. Numerele de concurs se vor acorda la secretariatul concursului între orele 10.00-10.30.
Recunoaşterea traseului: Ora 10.30 – 10.50. Concurenţii au dreptul la recunoaşterea traseului cu porţile montate, păşind pe schiuri în susul pârtiei pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi. Recunoaşterea traseului stil de competiţie atrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs se limitează numărul de parcurgeri a acestuia la maxim două coborâri pentru fiecare competitor.
Concurenţii vor purta în mod obligatoriu la recunoastere numărul de concurs vizibil. În caz contrar concurentului nu i se va permite să facă recunoşterea.
Start în prima manşă:  Ora 11:00. Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 10 min. înaintea orei oficiale de start.Folosirea căștii de protecție e obligatorie pentru toți competitorii. Cei care nu vor purta casca de protecţie nu au dreptul să ia startul în concurs.
Se interzice categoric accesul antrenorilor, monitorilor-preparatori sau susţinătorilor în zona delimitata a startului şi a sosirii, pe timpul desfăşurării competitiei.
Concurenţii trebuie să se prezinte la start în timp util.  În caz contrar vor  pierde dreptul de start.
Cazurile de „forţă majoră” trebuie aduse la cunoştinţă oficialilor de la start, în caz contrar concurentul  va pierde dreptul de start.
Concurenţii descalificaţi în prima manşă nu au dreptul să ia startul în manşa a doua.
Deschizătorii şi ordinea în care aceştia vor lua startul în cele două manşe vor fi stabilite de organizatorul concursului.
Start în a doua manşă: Ora de start a celei de a doua manşe va fi anunţată la cca. 15 min. după încheierea primei manşe.Ordinea de start pentru manşa a doua va fi comunicată la start cu aproximativ 10 min. înainte de plecarea primului deschizător. Primii 5 concurenți clasaţi din fiecare categorie de participanți vor pleca în ordinea inversă a timpilor realizați în prima șă, după care se va pleca în ordinea timpilor realizați.
Afişarea rezultatelor:  Timpii de concurs şi clasamentul oficial vor fi afişate în cca. 30 de minute de la încheierea concursului.
Timpii de sosire neofociali ai concurenților vor fi notați și afișați la vedere.
Numerele de concurs se predau obligatoriu la terminarea manşei secunde la zona de sosire. Nepredarea numărului oficialului desemnat poate atrage descalificarea sportivului pentru restul etapelor rămase de desfășurat.
Clasamentul se face în funcţie de timpul realizat de fiecare participant, prin cumularea timpilor celor două manșe.
Contestaţii:  Contestaţiile se  depun la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu taxa în valoare de 200 de lei, în maximum 15 min. de la afişarea rezultatelor oficiale. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de Juriul de concurs.
Rezultatul contestației va fi făcut public în scris și afișat la panoul de afișaj. În cazul în care contestația este validată, taxa se returnează integral.
Festivitatea de premiere:  Are loc după încheierea timpului de depunere şi soluționare a contestaţiilor. Organizatorul va oferi diplome şi premii participanţilor aflaţi pe primele trei locuri în clasamentul final al etapei.
Premiile şi cadourile nu se vor acorda celor absenţi la premiere, acestora păstrându-li-se doar diploma, medalia şi respectiv cupa.
Clasamentul final al competiției se calculeazăă încheierea ultimei etape prin cumularea punctelor obținute de sportivi de-a lungul tuturor etapelor, conform prezentului regulament care prevede acordarea de puncte în funcție de locul ocupat în clasamentul fiecarei etape,  astfel:

locul 1     100
locul 2      80
locul 3      60
locul 4      50
locul 5      45
locul 6      40
locul 7      36
locul 8      32
locul 9      29
locul 10    26

 

 

locul 11      24
locul 12      22
locul 13      20
locul 14      18
locul 15      16
locul 16      15
locul 17      14
locul 18      13
locul 19      12
locul 20      11

 

 

locul 21      10
locul 22        9
locul 23        8
locul 24        7
locul 25        6
locul 26       5
locul 27        4
locul 28       3
locul 29        2
locul 30        1

 

 

Asistența medicală:  Serviciul de prim ajutor şi de asistenţă medicală va fi asigurat de Serviciul Salvamont Sibiu. Serviciile vor fi operabile pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului. Se recomandă încheierea unei polițe  de sănătate.
Organizatorul, îşi rezervă dreptul de a face modificări prezentului regulament, astfel încât competiția să se defășoare în condiţii cât mai bune și se obligă să le aducă la cunoștința celor interesați cât mai repede posibil.

Detalii

Dată:
ianuarie 15, 2017
Oră:
12:00 am
Categorie Eveniment:
Top