Skip to main content
DESPRE
Comuna Lunca Cernii se află în județul Hunedoara, România. Se află la o distanţă de 46 de KM faţă de Municipiul Hunedoara. Este aşezată la poalele Munţilor Poiana Ruscă. Comuna se află la confluenţa a trei zone etnografice: Ţara Haţegului, Banatul de Munte şi Ţinutul Pădurenilor. Comuna are în componenţă următoarele sate: Lunca Cernii de Jos (Reşedinţa),Lunca Cernii de Sus, Meria, Negoiu, Valea Babii si Fântâna.
ETIMOLOGIE
Datorită convieţuirii româno-slave, apare numele localităţii de Cerna (nume de origine slavă). Datorită întinderii pe cursul Cernei, apare şi numele de Luncă. Aşa s-a format numele Comunei.
GEOGRAFIE
Comuna Lunca Cernii ajunge la o altitudine de până la 1183 m în Vârful Măgurii. Este urmat de Vârful Leontinului cu o înălţime de 1168 m şi de Vârful Hoii cu 1115 m altitudine. Ea face legatura cu Judeţul Caraş-Severin. Tot prin această comună se poate ajunge şi în Rusca Montană prin satul Gura Bordului. Până în anii 1960 legăturile rutiere erau dificile. Până atunci, un drum pe care puteai să-l străbaţi cu carul (pe vremea aceea) era cel către Haţeg. După 1960 a fost străpuns tunelul care face legatură cu Hunedoara. Până a fi străpuns, această zonă putea fi circulată doar pe jos.
FAUNA
Cele mai răspândite animale sunt iepurele şi veveriţa. Ca animale mai pot fi întâlnite pe teritoriul comunei ursul brun, căprioara, lupul, râsul şi mistreţul, şopârla, vipera şi şerpi. Ca şi peşti se găsesc Cleanul, Mreana şi bineînţeles Păstrăvul. ISTORIC: În anul 1360 Lunca Cernii apare pentru prima data într-un document descriptiv al bazinului Hațeg (vezi Csanky op. Cit.). Pe la începutul secolului al XIV-lea, un domn numit Stoian, fiul lui Musana, a continuat înființarea unor noi sate pe cursul râului Cerna. (Cf. I. Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Hațegului, Lugoj, 1913 p. 248) .
TURISM
Zona Pădurenilor este o zonă aparte: tradiţii unice, grai specific şi bineînţeles oameni deosebiţi şi foarte ospitalieri. Ca să ajungi la Pădureni trebuie să urci muntele de oriunde ai veni. Casele sătenilor sunt aşezate pe culmi iar viaţa lor păstrează rânduielile vechi, uitate de lumea modernă. Ţinutul are o importanţă etnografică deosebită, pentru că aici se găsesc unele dintre cele mai frumoase costume populare româneşti, bogate în culori, o tradiţie a ţesăturilor păstrată cu sfinţenie până astăzi. Un reprezentant de faimă din Ţinutul Pădurenilor este Drăgan Munteanu care a promovat muzica şi tradiţiile din Ţinutul Pădurenilor în numeroase spectacole, emisiuni şi apariţii publice. Pentru turism, Ţara Pădurenilor este un ţinut miraculos, o lume arhaică şi frumoasă, deosebită de ceea ce suntem obişnuiţi să vedem zi de zi. Tot aici puteţi vizita Rezervaţia Naturală „Cheile Cernei” ce se întinde pe o suprafaţă de 2 hectare. Mai puteţi vizita şi tunelul pe care Cerna l-a croit în drumul ei.
TRADIȚII
 Nedeile sunt sărbători specifice fiecărei localităţi. În aşezările pădureneşti nedeia se organizează aproape de ziua sfântului care protejează biserica din sat, datele fiind stabilite cu mulţi ani în urmă. De regulă, atunci se pregătesc bucate alese şi se primesc oaspeţi (rude şi prieteni) veniţi de departe. După slujbă, tinerii tocmesc muzicanţi din satele vecine. Spre seară, muzicanţii se prezintă la căminul cultural, aşteptaţi cu nerăbdare mai ales de tineri. După cum am specificat mai sus puteţi vizita oamenii, să vizualizaţi costumele populare ţesute manual cu ceva mai mult timp în urmă.
 
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top