Skip to main content

La 21 octombrie 1747, la Timişoara se întrunea comisia de delimitare a unui viitor confiniu militar unde se discută şi situaţia ţinutului cărăşan, cu minele, pădurile orăviţene şi Clisura Dunării. A doua şi a patra şedinţă a comisiei au loc la Oraviţa, mai ales că generalul Leopold Draskovics, brigadierii Iosef Redl şi Iohann Tersztayanszky sunt din partea locului. Din comisie mai fac parte generalul Engelshofen, viitorul guvernator, generalul Francisc Karolyi ca preşedinte, generalul Antoniu Grassalkovics şi brigadierul Wucher. Conscrierea generalului Papilla, din 18 aprilie 1764, înfiinţa Batalionul Românesc al Banatului grăniceresc. 
Începând din 1 mai 1764, se reorganizează graniţa militară bănăţeană, în subordinea Consiliului Aulic de Război. Oraviţa e arondată Regimentului Nr. 14 Illiro-Bănăţean cu sediul la Biserica Albă (Weisskirchen) (comunitate militară din 1777), iar câteva sate din preajmă, Regimentului Nr. 12 Germano-Bănăţean, cu sediul la Panciova (comunitate militară începând din 1794). O companie din Oraviţa şi o alta din Naidăş sunt integrate în Regimentul de Graniţă Germano-Ilir, cu personal de sprijin: director, inspector, medic, preot, paznici de mărfuri, translatori, scriitori de birou, ofiţeri judiciari, sanitari, administratori personal curăţenie (dezinfectare). După Conscripţia din 7 ianuarie 1765, comunele din zona orăviţeană, Potoc, Macovişte, Langenfeld (Câmpia), Socolovaţ, Rebenberg şi Ocruglica intră în jurisdicţia militară a trei companii iar Regimentul Confiniar Iliro-Bănăţean, 1766-1768, are posturi la minele din Oraviţa, Ciclova Montană, Sasca Montană şi Moldova Nouă. 
Pentru paza minelor, un ofiţer primea 18 coroane pe zi, trupa de la strajameşter în jos o coroană jumătate, 2 coroane pentru pâine şi o coroană pentru lemne, lumină, paie. În caz de război, în confiniul bănăţean se constituie două brigăzi, una la Panciova, alcătuită din comunitatea militară (oraşul) şi Regimentul German şi alta la Caransebeş, din Regimentul Valaho-Ilir şi comunitatea Biserica Albă. Atlasul lui Bedeus von Scharberg include întreg Banatul ca entitate politic-geografică şi militară de graniţă. La ideea împăratului Iosif II, lansată cu ocazia vizitelor din 10-20 mai şi 7 iunie 1773, în 1774 Batalionul Valah de la Jupalnic se uneşte cu Regimentul Ilir, cu sediul în Biserica Albă. 
Aceste reglementări prin Kordons-Regulativ în 1769, delimitarea din 1774 incluzând în confiniul ilir, Clisura de Sus, Naidăşul, Biserica Albă şi o renumerotare survenind din 1790 cu Regimentul Nr. 12 German şi Nr. 13 Româno-Ilir (sediul regimentului e la Biserica Albă) completează un amplu program imperial, iniţiat de Maria Theresia şi având ca poziţie strategică oraşul Oraviţa.

Prof. dr. IONEL BOTA

Foto: Imaginea clădirii în care s-a inaugurat, la 1764, Cazarma „Împărăteasa Maria Theresia”, Oraviţa, Banatul Montan; Maria Theresia în 1729, pictură de A.Moller  – Kunst Historiches museum Wien

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top