Skip to main content

O nouă încercare de monopolizare a pieței de servicii turistice

Atenție, agenții vi se pregătește ceva!

 

Știm că efectele insolvenței Omnia Turism sunt proaspete și există o empatie față de turiști păgubiți, dar haideți să reflectăm asupra consecințelor asupra deciziilor care se vor lua de către Ministerul Turimsului pe considerentul garantării turiștilor, dar nu și protecției agențiilor de turism, mai degrabă instituirii unui mecansim care va asigura pârghiile necesare asigurării unui climat favorabil monopolului pieței serviciilor turistice.

Mai jos vă prezint situația și vă invit să reflectați asupra situației care sunteți la un pas de-a creea prin necunoașterea și întinderea efectelor juridice și financiare care le generează prevederile legale inserate cu dibăcie, probabil de cei de la ANAT.

Profitând de situația creată de cazul Omnia Turism, Patronatul ANAT încearcă o nouă strategie de monoplizare a pieței serviciilor turistice.

Despre ce este vorba?

Nimeni nu spune că toate problemele ”istorice” cauzate pe piața servciilor turistice au fost generate de marile agenții de turism membre, chiar ale ong-ului denumit ANAT.

Ce s-a hotârăt în cadrul sedinței interinstituțional, că se va amendamenta Ordonanța, prin care agențiile de turism vor putea comercializa pachete turistice pe o perioadă de maximum 12 luni, vor putea desfășura activități turistice doar în baza unui singur obiect de activitate, modificarea realizându-se într-un termen de timp rezonabil și în mod obligatoriu toate agențiile de turism din România vor avea în sarcină efectuarea auditului anual.

Punctual:

Fondul de solidaritate, întrebăm pe Dl. Alin Burcea cât și disitinși membrii din ANAT, de ce nu au luat atitudine când au constatat practicile neloiale ale agenției Omnia Turism, că puneau pe piață pachete turistice care li s-au părut suspecte, și nu au sesizat cu aceeași fermitate instiuțiile de stat, pe care acum le abordează și le presează să se implice în caz.

Nu cumva vorbim de complicitate tacită și ar trebui ca acest ong să facă obiectul unor controale, să fie luat el întăi, la modul serios, la puricat de organismele de control și audit ale statului ?

Unde este Fondul de Insolvență gestionat de ANAT ? Respectiva agenție era membră, iar conform legilor care reglementează asocierea profesioniștilor o cotă din adeziune, și cotizatia anuală, trebuie să fie constituiă într-un fond special.

Da, se știa de situația delicată a celor de la Omnia Turism, dar au fost lăsați în pace, în speranța că vor reuși să vândă cât mai multe pachete, în vederea asigurării veniturilor necesare ieșirii din impas, dar cu siguranță era și un sistem prototip care dacă aducea rezulatate scontate, urma ca vânzarea de pachete anticipate să fie preluat de mari touroperatori.

Simplu ar fi permis multor agenții de turism să își asigure un rulaj consistent în avans pe o perioadă rezonabilă de timp, iar cazul Omnia Turism de redresare ar fi fost un exemplu de succes că se poate să faci rost de bani și din piatra seacă pe pachete turistice, care încă nici nu erau contractați prestatori finali.

Audit la vârf realizat de Curtea de Conturi

Dacă se va institui obligativitatea auditului, recomandăm ca acesta să înceapă cu principalele agenții de turism, care se va constata că mare parte din venituri le provin din contractele publice și companiile care au finanțare de la bugetul statului -acesta fiind cheia succesului care le permite să pregătească din timp mecanismele declanșării unor pârghii favorizării unor agenții de turism, vezi: cazul premediat al măririi capitalului social, dar și a sumelor propuse ca echivalentul plății instrumentelor de garantare etc.

Șah – mat” la minister

Ministrul Turismului ori se face că are amenzie ori face front comun, când a fost vorba de remaniere guvernamentală, patronatele din turism au cerut la unison înlocuirea acestuia, acum se pare că de frica unei noi coalizării la o posibilă remaniere, să nu mai aibă acel ecou din partea acestora, ori se face că nu înțelege consecințele unor astfel de decizii sau chiar este necunoscător în domeniu și este doar o simplă piesă din jocul de șah.

Agențiile de turism vor desfășura activitatea doar în baza unui singur obiect de activitate.

Se știe că multe firme care dețin agentii de turism, își desfășoară activitatea pe mai multe domenii de activitate care au scopul de-a și completa veniturile necesare pentru supraviețuire, plata salariaților, acoperirea poliței de asigurare, plata impozitelor la bugetul de stat etc.

Cu siguranță, în momentul de față sunt doar câteva zeci de firme care reușesc să își acoperere toate cheltuieleile numai din activitatea specifică agenției de turism.

Ca o dovadă că nimeni nu refelectă asupra acestora ce se supun discuțiilor pe principiul ”kamikaze”, nimeni nu s-a gândit și la supraviețuirea firmelor deja existente.

Apreciem ca echiatbil, ca societatea în cauză să aibă domeniu de activitate principal cod caen specific agențiilor de turism, iar secundare să fie cele din domeniul turismului – adică codurile caen specific unităților de cazare, alimentație publică și organizării evenimentelor.

Practic multe agenții de turism sunt deschise în scopul de a-și promova proprile afaceri ale comerciantului care are structuri de cazare și alimentatie publică, dar care și organizează propriile evenimente.

Totodată sunt mulți agentii economici care pe lângă agenție de urism, dețin structuri de cazare si alimentație publică prin contracte de închiriere, concesiune etc, practic prin această decizie care nu este analizată în profunzime se hotârăște soarta multor afaceri de-a fi închise, doar că cineva își dorese cu orice preț să dețină monopolul pieței.

Poliţa de asigurare versus Fond de garantare

Referitor la propunerea care are ca obiect protecția turistului, avînd ca obiect asigurarea rambursării prețului și repatrierea consumatorilor/turiștilor în caz de insolvabilitate trebuie luate în calcul, una din cele două situații expuse mai jos.

Conform actualului text de lege dar și textului inserat în ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 august 2017, polița de asigurare și celalalte instrumente de garantare, nu protejează consumatorul, ci este sursa de profitabilitate a asiguratorului și instituțiilor bancare etc. Corect ar fi fost dacă această sumă s-ar constitui ca un fond de garantare la dispoziția Ministerului Turismului.

Polița de asigurare

Astfel, Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, respectiv Ordinul ANT nr. 235/2001, trebuie să sufere modificări prin care să se interzică firmei de asigurare să încheie o poliță de asigurare/reasigurare care are obiect franșiză.

Iar în procesul de acreditare, de agreare să fie incluse doar societățile de asigurare care au capacitatea financiară să suporte în totalitate un eventual risc care ar veni din partea agenției de turism, să se interzică posibilitatea reasigurării asiguratorului pentru astfel de sume. Reasigurarea unei societăți de asigurare în Uniunea Europeană se face pentru polițe de asigurare de ordinul a milioane de euro în eventualitatea acoperirii prejudiciilor cauzate de evenimente de mare risc (calamității, dezastre etc), în nici-un caz pentru valori de 10 000 sau 50 000 de dolari.

Dat fiind că prin reasigurare și fransiză suportarea doar 20 la sută din paguba creată, scoate în evidență clar premisele incapacității de plată a asiguratorului și oferă acestuia totodată pârghiile necesare tergiversării restiturii sumelor achitate sau suportate cu privire la repartiere de către turist.

Exprimarea încheierii asigurării în Ron sau Euro, eliminată sintagma polița de asigurare exprimată în dolari, dat fiind că moneda pe plan național este Ron, iar în Uniunea Europeană și teritoriul spațiului economic european sau internațional este Euro.

A nu se uita că societatea de asigurare prin profilul activității sale își asumă un risc, dar prin efectul acestei legii nu se va întâmpla altceva decat protejarea și consolidarea patrimoniului acestor societății de asigurare, iar turistul tot neasigurat și neprotejat rămâne. Practic prevederea actuală din proiect este în interesul asiguratorului care încasează prima de asigurare anticipat și integral.

De precizat că acest aspect este practicat în prezent de majoritatea societăților de asigurare îndeosebi în cazul agențiilor de turism nou înființate și practic nu se constată că ați identificat o formă plauzibilă în interesul turistului/consumatorului, în condiţiile în care acesta nu este despăgubit de către asigurator la rândul lui integral şi imediat constituirii evenimentului asigurat. Arătăm că plata în rate a primei de asigurare a fost facilitată și practicată de către asiguratori ca o politică de stimulare şi fidelizare a marilor agenții de turism sau firmelor care aveau încheiate mai multe poliţe de asigurare pentru anumite servicii, bunuri la acceași firmă de asigurare. Vrem să credem că nu este o nouă înţelegere între comitetul director al ANAT şi firmele de asigurare, ca uzitându-se invocarea Directivei 90/314/CEE, să oferim de fapt cadrul legal prosperități societăților de asigurare.

Dacă veți lectura cu mare atenție decizia ANAT de care se face vorbire și interesul turștilor este pe departe efectul imediat scontat al protecţiei turistului ci pârghia legală de îmbogăţire imediată a societăților de asigurare, de fapt, prin această prevedere nu se constată în fapt, nici-o îmbunătățire a cadrului legal privind restitutirea sumei sau repatrierea turistului.

Dat fiind că tot, turistul este cel păgubit și în situația în care turistul/asiguratul este păgubit de agenția de turism, iar prestarea serviciilor se desfășoară pe teritoriul unui stat străin. Din păcate, până acum cazuistica a demonstrat că tot turistul este cel care a trebuit să suporte toate costurile cu repatrierea, prestarea pachetului etc. Iar firma de asigurare a evitat să suporte cheltuielile de repatriere, restituire-despăgubire, apelând de fiecare dată la subterfugii juridice, tergiversând procesul de restituire și despăgubirea propriu-zisă a asiguratului final/turistul. Nu înțelegem de ce există această grijă, preocupare pentru cifra de profit a asiguratorului, vrem să credem că nu aveți nici-o legătură cu acționariatul sau că nu există alte efecte ale înțelegerilor, convenții cu societăţile de asigurare agreate.

Fond de garantare

Garanții de bonitate, asigurări, fond de garanție percep multe instituții și autorități din țară, gen Ministerul Muncii, Finanțele Publice, iar sumele în cauză care fac obiectul garanții sunt la dispoziția acestora pe întreaga durată a autorizației și funcționării comerciantului. Deci unde sa vrut s-au putut găsi pârghii legale, vă rugăm să nu mai expuneți în dezbateri publice, sau în adrese oficiale că nu există cadrul legal când se face o propunere legislativă serioasă, se spune simplu că nu există cadrul legal, ba există, dar nu se dorește cu adevărat.

Corect ar fi ca asiguratorul sau fondul de garantare al turiștilor gestionat de organismul special înființat să acopere de îndată costurile necesare turistului legat de repatriere și prestarea efectivă a serviciilor turistice contractate, iar instituția sau organismul în drept să se îndrepte de îndată și utilizând toate mecanismele legale asupra agenției de turism sau celor care se fac vinovați de situația creată. Iar în funcție de cifra de afaceri și vechimea pe piață a comerciantului de servicii turistice să existe o grilă de asigurare, constituire a garanției de buna execuție a serviciilor prestate de agenția de turism.

Pe de altă parte, din câte se știe marile probleme cu sutele, mii de turiști păgubiţi le-au generat mari touroperatori, nicidecum micile firme de turism care au fost poate trase pe şfoară, chiar de mari touroperatori din țară și afară sau chiar hotelieri români, aflați sub protecția politicului.

În condițiile, noi legii a insolvenției în care asociatul, administratorii vor deveni singuri răspunzători de restituirea integrală a sumelor/despăgubirilor turiștilor și vor răspunde patrimonial cu întreaga avere, conform noilor reglementări în ce privește insolvenţa, intreb ce rol mai are încheierea acestei poliţe de insolvenţă? Cui îi va mai fi de folos; Turistului – Nu; Agenției de turism – Nu; Asiguratorului – DA.

Acesta din urmă va fi singurul beneficiar, căștigător, va încasa prima de asigurarea de îndată şi în cuantum substanțial, dar sub protecţia legii insolvenţei nu va restitui niciodată banii de care ar fi obligat printr-o lege contrară procedurii de insolvenţă.

Deci efectul legii ar fi următorul, s-ar alimenta în continuare bugetele societăţilor de asigurare, care nu vor despăgubi pe nimeni, în schimb vor câştiga în instanţă, hotărâri judecătoreşti care îi absolvă de obligaţia despăgubiri turistului în relaţia cu asiguratul, dat fiind ca instanţa va dispune tragerea la răspundere a administratorului, asociatului cu cunatumul averii personale. Aici mai multe de spus ar avea de spus, chiar firmele de asigurări…

Dacă ne-ar spune câţi din turiştii care s-au adresat lor au fost despăgubiţi, cunatumul despăgubirilor în raport cu fondul colectat de la agenţiile de turism şi câte procese au pe rol care trenează deja de zece ani, în dorinţa schimbării cadrului legal sau unei pârghii judecătoreşti prin care să fie exceptaţi de la plata despăgubirilor faţă de asigurat.

În privinta protecţiei şi despăgubirii turiştilor, ma întreb ANAT dacă este cu adevărat preocupată de despăgubirea turiştilor de ce nu pune în discuţie la modul serios ca această sumă să fie colectată de Ministerul Turismului, printr-un organism special creat de tip Casa de Asigurări în Turism sau Fond de Garantare în Turism, care le nevoie ar despăgubi în totalitate turistul.

Din taxele care se colectează cu titlul de adeziune, cotizaţie anuală de la membri ANAT, un anumit procent să fie vârsat în fondul special de insolvenţă sau garanţie. Astfel, la acest fond de insolvenţă ar contribui toate agenţiile de turism membre înscrise şi ar garanta turistul, respectiv consumatorul că pachetul sau turistic la nevoie este asigurat de organizaţia reprezentantivă sectorului turistic.

Totodată turistul va fi încurajat să se adreseze doar agențiilor membre ANAT, iar indirect toate agenţiile de turism din țară, vor deveni membre ANAT, printr-o politică corectă, transparentă, dar nu prin politici ascunse şi întortocheate să creaţi premisele necesare deținerii monopolului de piaţă.

Concluzia ar câștiga toată lumea, iar turistul ar fi cu adevărat protejat și la nevoie ajutat și reprezentat.

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top