Skip to main content
Din dorinţa de a asigura un acces mai facil la serviciile de urgenţă, mai ales pentru călători, indiferent de ţara europeană în care se aflau, numărul 112 a fost introdus printr-o decizie a Consiliului European din data de 29 iulie 1991, funcţionând ca număr comun şi gratuit în toată Uniunea Europeană.
În acest context, în anul 2004, în România, a fost iniţiat proiectul de implementare a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU). La acea dată existau numere diferite pentru a apela fiecare serviciu de urgenţă: 961 pentru Ambulanţă, 955 pentru Poliţie, 981 pentru Pompieri şi 956 pentru Jandarmi. Sistemul a fost dat în exploatare la nivel naţional la data de 17 aprilie 2005, oferind astfel cetăţenilor un singur număr de apel, care reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dispeceratele de urgenţă (Ambulanţă, Poliţie, Pompieri-SMURD, Jandarmerie) în timpul unei situaţii de urgenţă – 112 numărul european unic pentru apeluri de urgenţă.
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) vizează asigurarea protecţiei cetăţenilor şi un grad înalt de asistenţă indiferent de locul în care se află aceştia. Utilizarea resurselor materiale şi umane la intervenţia de urgenţă este mult mai eficientă. În acest fel, cele mai apropiate echipe de intervenţie vor sosi la faţa locului, economisind minute importante în salvarea unei vieţi omeneşti.
Sistemul funcţionează la nivelul întregii ţări, existând Dispecerate 112 în fiecare reşedinţă de judeţ, şi poate fi accesat prin formarea numărului unic european de urgenţă 112 în toate reţelele de telefonie, fixe sau mobile, având capacitatea şi disponibilitatea de a răspunde permanent, 24 ore/7 zile. Indiferent de reţeaua telefonică în care este generat, numărul unic pentru apel de urgenţă 112 este gratuit şi trebuie format fără prefix. Personalul Centrelor pentru apeluri de urgenţă 112 poate prelua apeluri şi în limbile minorităţilor naţionale, dar şi în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, bulgară, ucrainiană, turcă şi maghiară. Operatoarele 112 pot face şi translaţie pentru dispeceratele din alte judeţe sau pentru serviciile de intervenţie. Merită menţionat că, în viitor, va fi asigurată primirea apelurilor de la persoane cu dizabilităţi, în mod deosebit de la cele cu deficienţe psihosenzoriale.
La apelarea Serviciului 112, persoana care anunţă o urgenţă este conectată la un singur Centru de preluare a apelurilor 112, care are în responsabilitate zona în care s-a generat apelul, ce corespunde cu aria geografică a unui judeţ. Recepţionarea apelului permite identificarea automată atât a numărului de telefon al apelantului, cât şi a locaţiei incidentului.
Pentru soluţionarea unui caz anunţat prin 112, dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie au nevoie de informaţii referitoare la identitatea apelantului, locaţia evenimentului, natura urgenţei, dar şi la unele specifice situaţiei în care se află pesoana care solicită un ajutor. Informaţiile care permit identificarea şi localizarea victimei, precum şi cele care permit stabilirea urgenţei şi a tipului acesteia sunt în responsabilitatea operatorilor 112 din Centrele unice pentru apeluri de urgenţă 112 judeţene, iar decizia de a interveni şi a coordona intervenţia revine dispeceratelor de urgenţă.
Prezenţa operatorului 112 permite transferul simultan al unui apel de urgenţă către mai multe dispecerate, în cazul în care este nevoie de intervenţia mai multor tipuri de resurse. De exemplu, la un accident rutier cu victime este nevoie de intervenţia ambulanţei, poliţiei şi pompierilor/SMURD. În trecut, pentru alertarea acestor resurse, dispeceratele erau apelate separat. Acum, sistemul permite alertarea tuturor resurselor necesare intervenţiei printr-un singur apel la numărul unic de urgenţă 112. Mai mult, sistemul este pregătit pentru recepţia automată a mesajelor date şi voce transmise din autovehicule avariate urmare unor accidente şi care sunt dotate cu astfel de dispozitive, de tip eCall. Practic, operatorul 112 şi dispecerii agenţiilor de intervenţie pot organiza intervenţia la evenimentul rutier doar pe baza datelor (natură eveniment, coordonate localizare, sens deplasare, date tehnice ale autovehicolului) transmise automat din autovehicul către Centrele 112. Apelantul nu trebuie să solicite resurse, ci să prezinte operatorului 112 situaţia în care se află acesta sau alte persoane.
Apelurile de urgenţă trebuie efectuate în situaţiile în care există un risc asupra vieţii, sunt ameninţate sănătatea individului sau a populaţiei, proprietatea privată şi cea publică, mediul, ordinea publică, fără a ne limită neapărat la aceste situaţii. Pentru soluţionarea acestora este necesară intervenţia imediată a echipajelor poliţiei, jandarmeriei, pompierilor sau ambulanţei.
În conformitate cu prevederile legale, administratorul SNUAU – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi agenţiile specializate de intervenţie asigură confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate de la apelanţi pe timpul efectuării apelurilor de urgenţă, precum şi posibilitatea de a adresa petiţii. Convorbirile prin Sistemul 112 sunt înregistrate şi se păstrează 10 ani în baza de date şi nu pot fi făcute publice decât la solicitarea instanţei, sub semnătura procurorului sau la solicitarea celui care a facut apelul la 112.
Din anul 2005 şi până la sfârşitul lunii noiembrie 2012, au fost recepţionate 203.443.156 apeluri la 112, cu un timp mediu de răspuns de 3,8 sec., iar din acest total, 31.039.515 au reprezentat situaţii de intervenţie în care a existat un risc asupra vieţii, a fost ameninţată sănătatea individului sau a populaţiei, proprietatea privată până la cea publică, mediul sau ordinea publică.
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) este unul dintre cele mai moderne şi mai performante sisteme din Europa prin care se asigură o singură cale de comunicare ce activează simultan toate serviciile implicate în rezolvarea urgenţelor.

Colonel Dănuţ Popescu
Şeful Direcţiei Apel Unic de Urgenţă  – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top